Zrozumieć problemy z uwagą u dzieci

450,00 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

UWAGA – obecnie kurs dostępny jest w ramach indywidualnej ścieżki edukacyjnej.

Po opłaceniu kursu otrzymasz dostęp do nagrań i materiałów PDF.

Kurs składa się z  4 modułów (łącznie 6 godzin). Każdy moduł obejmuje:

 • jeden wykład (on-line) prowadzony na żywo (1h)
 • jedno spotkanie wspierające dla grupy (on-line) na żywo (0,5h)

Po ukończeniu kursu jest możliwość uzyskania certyfikatu!

Kategoria:

Opis kursu:

Specjaliści od zaburzeń uwagi są kompetentni w zakresie opisywania symptomów, ale często trudno jest im rzetelnie wyjaśnić przyczynę zachowania dziecka. W efekcie we wspieraniu dzieci doświadczających problemów z uwagą zaczęto skupiać się bardziej na zarządzaniu objawami, aniżeli na procesie leczenia. Zdecydowanie większe korzyści przynosi jednak zrozumienie powodów zachowania dzieci i koncentracja na wspieraniu ich procesu zdrowienia, a nie skupianie się tylko na objawach. Aby móc leczyć, musimy rozumieć to, co mamy leczyć.

Istnieje wiele rodzajów problemów z uwagą, a większość z nich jest zakorzeniona w dynamice emocjonalnej i rozwojowej. Nasz czterogodzinny kurs pozwoli uczestnikom zrozumieć, jak rozwija się system uwagi, jakie trudności mogą się pojawić w toku jego rozwoju i jakie są ich przyczyny. Uczestnicy nauczą się również rozróżniać trzy podstawowe rodzaje problemów z uwagą, z których wszystkie mogą prowadzić do diagnozy ADD czy ADHD. Kluczowym celem kursu jest zapoznanie uczestników ze strategiami radzenia sobie z przyczynami problemów z uwagą w taki sposób, aby objawy ustąpiły, niezależnie od ich przyczyny.
Dla kogo jest ten kurs: 

Program kursu został opracowany z myślą o osobach zajmujących się dziećmi. Jest dedykowany rodzicom i opiekunom, ale także nauczycielom, pedagogom i specjalistom pracującym z dziećmi ze szczególnymi potrzebami oraz lekarzom pediatrom. Kurs zapewnia solidną wiedzę, która umożliwia dokonywanie trafnych diagnoz i opracowywanie skutecznych zaleceń.

 

Co zyskasz dzięki udziałowi w kursie:

 • posiądziesz wiedzę, która pomaga zrozumieć naturę problemu z uwagą,
 • poznasz strategie, dzięki którym będziesz mógł zająć się źródłami problemu, a nie tylko jego objawami,
 • poznasz naturalne podejście do leczenia, które daje większe szanse na uzyskanie trwałej różnicy niż podejście do leczenia skoncentrowane na objawach,
 • nauczysz się rozróżniać problemy z uwagą:
  •  wynikające z zahamowania naturalnego procesu rozwoju,
  •  wynikające z mechanizmów obronnych,
  • wynikające z dysfunkcji neurologicznych.


Program kursu:

SESJA 1: Anatomia uwagi

W tej sesji omówimy konstrukt uwagi i naturalny tok jej rozwoju.

Dowiesz się między innymi:

 • jak kształtuje się zdolność do bycia uważnym
 • jakie są oznaki i symptomy niedojrzałego systemu uwagi
 • w jaki sposób uwaga jest kierowana przez hierarchię potrzeb
 • jakie są oznaki uwagi kierowanej przywiązaniem
 • jakie są oznaki uwagi kierowanej alarmem
 • jak osiąga się skupienie
 • jakie problemy ze skupieniem mogą wystąpić u dzieci

SESJA 2: Dwa podstawowe rodzaje problemów z uwagą

W tej sesji omówimy problem z uwagą zakorzeniony w wysokiej wrażliwości oraz problem z uwagą będący wynikiem działania mechanizmów obronnych.

Dowiesz się między innymi:

 • jakie mogą wystąpić problemy z wyciszaniem nieistotnych informacji
 • jakie są objawy problemów z uwagą wynikające z wysokiej wrażliwości
 • jakie są problemy z zauważaniem tego, co sprawia, że czujemy się źle
 • jakie są oznaki i symptomy “obronnego zaślepienia”
 • jak doświadczenie separacji wpływa na problemy z uwagą
 • jakie dwie podstawowe interwencje rekomendujemy, niezależnie od rodzaju problemu z uwagą
 • jak pracować z dzieckiem, które czuje więcej i mocniej
 • jak pracować z dzieckiem z “obronnym zaślepieniem”

SESJA 3: Naturalne wyjaśnienie zespołu deficytu uwagi (ADD)

W tej sesji przyjrzymy się zjawisku “pobudzenia bez odczuwania” i temu, w jaki sposósb manifestuje się ono jako ADD.

Dowiesz się między innymi:

 • jaka jest anatomia alarmu
 • jak wygląda kontinuum obronności i dysfunkcji
 • co powinno się dziać z uwagą w sytuacjach alarmowych
 • na czym polega syndrom “pobudzenia bez odczuwania”
 • czym jest impulsywność
 • czym jest chroniczny niepokój
 • jakie problemy z uwagą występują w sytuacji obrony przed odczuwaniem alarmu

SESJA 4: Jak pomóc dzieciom wyrosnąć z problemów z uwagą

W tej sesji omówimy sposoby pomocy dzieciom w wyjściu z problemów z uwagą niezależnie od ich przyczyny.

Dowiesz się między innymi:

 • dlaczego dojrzewanie jest odpowiedzią na problemy z uwagą
 • jak pomóc dzieciom w odzyskaniu zdolności do odczuwania
 • jak zmniejszyć poziom separacji do poziomu, w którym jest ona dla dziecka do zniesienia
 • jak zredukować zaalarmowanie dziecka, do poziomu, z którym może ono sobie poradzić
 • jak pomóc dziecku wyrosnąć z bycia impulsywnym
 • jak wesprzeć dziecko w odnalezieniu wytchnienia i odpoczynku
 • jaka jest rola więzi w dojrzewaniu dziecka

Informacje organizacyjne:

Kurs obejmuje 4 sesje online. Każda trwa 1,5 godziny.

Każdy moduł obejmuje:

 • jeden wykład (on-line) prowadzony na żywo (1h)
 • jedno spotkanie wspierające dla grupy (on-line) na żywo (0,5h)

Każda grupa kursowa będzie mogła dzielić się spostrzeżeniami, doświadczeniami oraz zadawać dodatkowe pytania na dedykowanym kursowi forum na stronie Neufeld Institute Poland (dostęp uczestnicy uzyskują po zapisaniu się na kurs). Do dyskusji na forum odnosić się będziemy również podczas sesji wspierających. Spotkania będą nagrywane i uczestnicy będą mieli do nich dostęp po każdej sesji.

Po ukończeniu kursu jest możliwość uzyskania certyfikatu!

Osoba prowadząca: Joanna Bylinka-Stoch

Miejsce spotkań: platforma ZOOM

Cena: 450 od osoby

 

UWAGA – obecnie kurs dostępny jest w ramach indywidualnej ścieżki edukacyjnej.

Po opłaceniu kursu otrzymasz dostęp do nagrań i materiałów PDF.