Neufeld Institute Poland Zrozumieć dzieci. Praktyczne zastosowanie nauki o rozwoju.
Zrozumieć dzieci. Praktyczne zastosowanie nauki o rozwoju.

Nasz zespół tworzą:

Joanna Bylinka
Izabela Trojan
Anna Warda
Anna Strycharz-Banaś
Kamila Dubilas
Aga Nuckowski
Przemek Sikora
Tatiana Szumczenia
Joanna Stopyra-Fiedorowicz
Michael Stoch

Joanna Bylinka – Dyrektorka Regionalna Neufeld Institute Poland 

Mama dwojga wspaniałych dzieci. Psycholożka i psychoterapeutka, pracująca w nurcie psychologii rozwojowej, bazującej na więzi i zabawie (certyfikat Therapy Focus within an Attachment-based Developmental Approach, czyli zakorzenionej w podejściu rozwojowym terapii bazującej na więzi, uzyskany w Neufeld Institute, pod superwizją Darlene Denis-Friske oraz dr Gordona Neufelda). Ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (ale póki co jest jeszcze przed obroną doktoratu). Doświadczenie zdobywała i wciąż zdobywa podczas licznych szkoleń oraz kursów, czy też współpracy z wieloma świetnymi specjalistami. Na co dzień prowadzi prywatną praktykę psychologiczną oraz współpracuje z Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka „Słowikowo”.

 

We wczesnych latach swojej pracy koncentrowała się wokół tematu psychosomatyki, pracując z osobami doświadczającymi chorób cywilizacyjnych i przewlekłych, współpracując m.in. z Centrum Medycyny Funkcjonalnej i Stylu Życia „Una Medica” oraz Fundacją Wiemy Co Jemy. Za najważniejszą ścieżkę edukacyjną uważa rozpoczęcie kilka lat temu kursów w Neufeld Institute w Vancouver w Kanadzie, ośrodka psychologii rozwojowej. Ukończyła 2-letni staż w Neufeld Institute pod okiem dr Gordona Neufelda, po którym została przyjęta do zespołu, obejmując również kierownictwo filii Instytutu w Polsce. Prowadzi szkolenia i kursy (dla rodziców/opiekunów, małżeństw/par oraz specjalistów, w tym nauczycieli) z obszaru psychologii rozwojowej w Polsce oraz za granicą (on-line) oraz współorganizuje różne konferencje z tej tematyki. W swojej pracy stara się traktować Naturę jako swojego sprzymierzeńca, zaś wgląd zdobywany w Instytucie łączyć ze swoją intuicją. Współzałożycielka Stowarzyszenia TAK Dla Zabawy.

W swojej pracy psychoterapeuty korzysta również z psychoterapii egzystencjalnej prof. Irvina Yaloma, psychologii procesu oraz terapii, bazującej na Internal Family System (System Wewnętrznej Rodziny), rozwijanej przez dr Richarda Schwartza.

Mimo że profesjonalny rozwój to jej pasja, to jednak uważa, że najpełniej może rozwijać się i poszerzać samoświadomość dzięki swojej rodzinie i bliskim. Ogromną radość sprawia jej w życiu zdobywanie wiedzy i dzielenie się nią – osobiście, czy poprzez pisanie. Uwielbia czytać, sobie oraz dzieciom, co przyczyniło się do realizacji jednego z jej marzeń – współzałożenia Wydawnictwa Życzliwego SZUM LASU, specjalizującego się w literaturze psychologicznej, medycznej, rodzicielskiej oraz książkach dla dzieci.

Wybrane kursy i szkolenia:

  • szkolenie w nurcie poznawczo-behawioralnym (wraz z superwizją w Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej w Warszawie we współpracy z Oxford Cognitive Therapy Center)
  • szkolenie w terapii systemowej rodzin w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej (wraz z superwizją)
  • szkolenie z Porozumienia bez Przemocy, metody komunikacji Marshalla Rosenberga
  • szkolenie z Racjonalnej Terapii Zachowania
  • warsztat z terapii Akceptacji i Zaangażowania ACT z dr Ronaldem Burianem i  Annick Seys
  • szkolenie z Programu Simontona (program wsparcia pacjentów onkologicznych)
  • certyfikat coacha (Coaching Fundamentals Certificate) uzyskany w Noble Manhattan Coaching
  • wszystkie szkolenia dostępne w The Neufeld Institute w Vancouver w Kanadzie (w tym 3 stopnie rocznych szkoleń eksperckich Making Sense of Kids – Intensive I, Intensive II oraz Intensive III – Becoming Attached)

 

Izabela Trojan

Absolwentka psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Ukończyła zaawansowany kurs terapii Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Centrum Terapii TSR, studium pedagogiczne oraz szkolenia oferowane przez Neufeld Institute Poland, m.in. „Zrozumieć małe dziecko”, “Jak pomóc dziecku radzić sobie z frustracją” i „Nauka o emocjach” .

Doświadczenie zawodowe zdobywa prowadząc własną praktyki psychologiczną. Ponadto uczestniczyła w prowadzeniu treningów umiejętności społecznych dla dzieci z problemami emocjonalnymi, zaburzeniami ADHD i z diagnozą Aspergera. Pracowała również z dziećmi w domu dziecka i szkole podstawowej.

W swojej pracy Iza bazuje na założeniach psychologii rozwojowej w celu wspierania dzieci i dorosłych w wykorzystaniu ich pełnego potencjału. Unika stawiania diagnoz w tradycyjnym rozumieniu. Zamiast skupiać się na znalezieniu pierwotnej przyczyny problemu, skupia się na dobrych stronach i na tym co służy Klientowi. Szuka małej zmiany, która docelowo wywoła dużą zmianę na zasadzie efektu kuli śniegowej. Wierzy, że praca terapeutyczna polega na wejściu w świat Klienta oraz wykorzystaniu jego zasobów do zrealizowania wizji preferowanej przyszłości Klienta. Pomaga młodzieży i dorosłym w trudnościach związanych z bliskim relacjami, funkcjonowaniem w życiu codziennym, zawodowym i rodzinnym. Ponadto pomaga rodzicom w zrozumieniu zachowań dzieci, rozwiązywaniu problemów wychowawczych i tworzeniu satysfakcjonującej relacji opartej na intuicyjnej i naturalnej władzy rodzicielskiej.

W Neufeld Institute Poland ukończyła staż jako psycholog oraz szkoleniowiec. 

 

Anna Warda


Pedagog, pedagog specjalny, absolwentka UJ, certyfikowany Terapeuta Metody Krakowskiej, absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Piotrkowie Trybunalskim. Prowadzi zajęcia z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi, zespołami genetycznymi, dysleksją oraz problemami z zachowaniem. Założycielka Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka “Słowikowo”. Prowadzi szkolenia zarówno dla rodziców, jak i kadry pedagogicznej.

Anna ceniąc wgląd z relacyjnej psychologii rozwojowej opracowywanej przez dr Gordona Neufelda jest w trakcie odbywania szkoleń oferowanych przez The Neufeld Institute (ukończyła m.in. Making Sense of Preschooler oraz The Science of Emotions)

 


Anna Strycharz-Banaś


Mama trójki dzieci, żona, nauczycielka, badaczka, szkoleniowiec, mediatorka.
Z wykształcenia doktor socjolingwistyki (Uniwersytet w Edynburgu), pasją badawczą i życiową Ani jest badanie związków języka z poczuciem przynależności, oraz języka w konflikcie, szczególnie wśród dzieci. Jej prace publikowane były w międzynarodowych czasopismach naukowych, oraz w branżowych magazynach dla nauczycieli. Wykłada na Victoria University of Wellington w Nowej Zelandii.
W pracy z rodzicami, nauczycielami i społecznościami korzysta z Porozumienia bez Przemocy (PbP/NVC) – obecnie jest trenerką w procesie certyfikacji. Wspiera w znajdowaniu języka, który daje możliwość porozumienia i pomaga w mediowaniu konfliktów.  Jej pasją jest znajdowanie małych kroków, możliwych do wdrożenia w życiu codziennym, które stanowią początek zmiany w komunikacji w rodzinach i zespołach. 
Współpracuje z nauczycielami przedszkolnymi w Nowej Zelandii tworząc programy w oparciu o Porozumienie bez Przemocy oraz pedagogikę Emmi Pikler. 
W Instytucie zajmuje się dopingowaniem i wspieraniem, również w roli asystenta podczas prowadzonych w Instytucie kursów. Sama kształci się intensywnie poszukując elementów wspólnych i uzupełniających się w podejściu dr Gordona Neufelda, Porozumieniu bez Przemocy i pedagogice Emmi Pikler.

Kontakt: ania.banas@neufeldinstitute.pl 

Kamila Dubilas

Pedagożka, animatorka kultury, organizatorka wydarzeń z zakresu edukacji kulturowej, rytmiczka. Dyrektorka Wolborskiego Centrum Kultury, gdzie stara się stworzyć przestrzeń przyjazną budowaniu relacji oraz przeżywaniu i wyrażaniu emocji. Na codzień mama, która w swoim rodzicielstwie czerpie z nurtu relacyjnej psychologii rozwojowej. W Neufeld Institute Poland odpowiada za pomoc w organizacji spotkań, kursów, szkoleń oraz wydarzeń kulturalnych, wspierających rodziców w pełnieniu ich roli opiekunów.

 

 

 

 

Aga Nuckowski


Psychoterapeutka pracująca w nurcie terapii Gestalt. Podejście rozwojowe dr Neufelda pozwoliło jej spojrzeć na rozwój dziecka i relacje rodzice-dzieci z szerszej i głębszej perspektywy. Szkoli się w The Neufeld Institute w Kanadzie, gdzie ukończyła już kursy: Intensive I, Alpha Children, Adolescence and Sexuality, Making Sense of Attention Problems, Science of Emotion. Autorka książek dla dzieci oraz współautorka książki „Jak zrozumieć małe dziecko”. Wieloletnia redaktorka naczelna magazynu dla rodziców Dzieci są ważne. Emigrantka.

Kontakt: aga.nuckowski@neufeldinstitute.pl 

 

Przemek Sikora 

Studiował informatykę na Politechnice Łódzkiej, od tej pory jednak umiejętności tam zdobyte jedynie wspierały jego inne działania zawodowe, nigdy już nie będąc głównym obszarem zainteresowania. Współzałożyciel Stowarzyszenia TAK Dla Zabawy. Przez 2,5 roku był uczestnikiem Kręgu Rodziców, który to pozwolił mu podczas regularnych spotkań przyglądać się różnym przekonaniom rodzicielskim oraz związanym z nimi emocjom. Pogłębia swoją wiedzę z zakresu relacyjnej psychologii rozwojowej kończąc kolejne szkolenia w Neufeld Institute Poland. Jego rolą w Instytucie jest  praca administracyjna oraz organizacyjna. Ponadto Przemek wspiera Instytut jako moderator spotkań zarówno on-line, jak i na żywo, kiedy to asystuje podczas organizowanych wydarzeń i zajęć dla dzieci, dorosłych oraz całych rodzin. Prywatnie tata dwóch wspaniałych chłopców.

 

Tatiana Szumczenia

O sobie mówi, że jest człowiekiem pogranicza: językowego, etnicznego i kulturowego. Pochodzi z Grodzieńszczyzny, ale od ponad 15 lat mieszka w Warszawie. Dzięki temu, ma możliwość konsultowania w dwóch językach (rosyjski i polski) oraz wspierania rodziców i dzieci z różnych krajów, także w tak trudnym okresie, jak migracja i adaptacja w nowym miejscu.

Z wykształcenia filolog (Uniwersytet Warszawski – Filologia polska). Od kilku lat szkoli się w Neufeld Institute i pogłębia swoją wiedzę w nurcie relacyjnej psychologii rozwojowej. Ukończyła 3 stopnie rocznych szkoleń eksperckich Making Sense of Kids – Intensive I, Intensive II, Intensive III oraz kilka krótkich kursów w Neufeld Institute (Science of Emotion, Making Sense of Aggression, Making Sense of Anxiety, Making Sense of Discipline, Making Sense of Hypersensitivity i in.). Ukończyła studia podyplomowe na kierunku “Terapia rodzin i par”.

Jest też mamą dwóch wspaniałych chłopców, więc szczególnie ważny jest dla niej praktyczny aspekt zastosowania nauki o rozwoju. Uważa, że przełożenie teorii na codzienne życie rodziny jest bardzo ważne, praktyka jest kluczowa. Zdaje sobie sprawę, że czasem rodzice mają trudność z zastosowaniem ogólnych pojęć, teorii do swoich dzieci czy konkretnych sytuacji, więc zawsze ma pod ręką szczegółowe przykłady i historyjki z życia wzięte. 

Pragnie wspierać rodziców i dzieci, przywracać harmonię w ich relacjach, oraz dalej się rozwijać jako szkoleniowiec.

Joanna Stopyra-Fiedorowicz 

Psycholożka społeczna, konsultantka PR, autorka “La Mammy” czułej książki o doświadczeniu ciąży, porodu i pierwszego roku macierzyństwa. Żona fajnego męża i mama cudownej dziewczynki.

Absolwentka Psychologii Społecznej na Uniwersytecie SWPS, na którym zrealizowała także dwuletnią specjalizację z Psychologii Klinicznej w Medycynie. Ukończyła Studium Socjoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, a także Mistrzowską Szkołę Trenerów Biznesu – Moderator. Od 13 lat zajmuje się PR i komunikacją. Wyspecjalizowała się we wspieraniu przedsiębiorczych kobiet w budowaniu ich marek osobistych. W 2019 roku została mamą wspaniałej dziewczynki, która zabrała ją w niesamowitą podróż i rozpoczęła nowy etap w jej życiu.

W Neufeld Institute Poland zajmuje się komunikacją. Jest zafascynowana relacyjnym podejściem do rozwoju człowieka opracowanym przez dr Gordona Neufelda i pogłębia wiedzę w tym zakresie na kursach i szkoleniach organizowanych przez Instytut.

 

Michael Stoch 

Jest nauczycielem języka angielskiego, Native Speakerem. Opracował swoją autorską metodę nauki języka, bazującą na wiedzy i doświadczeniu z obszaru takich dziedzin jak psychologia, w tym psychologia rozwoju człowieka, neuropsychologia oraz psychologia uczenia się, coaching, nauka mowy poprzez fazowanie. Ukończył studia na kierunku Computer Programming, Business Accounting oraz był studentem psychologii na SWPS w Warszawie. W Neufeld Institute Poland zajmuje się administracją strony internetowej oraz finansami. Prywatnie tata dwójki cudownych dzieci w edukacji domowej.