The Neufeld Institute Poland Zrozumieć dzieci. Praktyczne zastosowanie nauki o rozwoju.
Zrozumieć dzieci. Praktyczne zastosowanie nauki o rozwoju.

Kontakt

Dyrektor Regionalny – Joanna Bylinka-Stoch
tel. 608 515 182
email: joasia.bylinka@neufeldinstitute.pl

Administracja – Michael Stoch
tel. 735 963 694
email: michael.stoch@neufeldinstitute.pl

Dział promocji i marketingu, stażystka – Izabela Trojan
tel. 723 994 944
email: izabela.trojan@neufeldinstitute.pl