Kurs – Spektrum Alarmu

550,00 

UWAGA – obecnie kurs dostępny jest w ramach indywidualnej ścieżki edukacyjnej.

Po opłaceniu kursu otrzymasz dostęp do nagrań i materiałów PDF.

Kurs składa się z  4 modułów (łącznie 6 godzin). Każdy moduł obejmuje:

 • jeden wykład (on-line) prowadzony na żywo (1h)
 • jedno spotkanie wspierające dla grupy (on-line) na żywo (0,5h)

Po ukończeniu kursu jest możliwość uzyskania certyfikatu!

Kategoria:

Niepokój jest odczuwany przez ludzi na wiele różnych sposobów. W kursie prezentowany jest krok po kroku złożony ludzki system alarmowy, którego wzbudzenie może przejawiać się nie tylko lękiem, ale też szerokim wachlarzem innych symptomów. Pozornie mogą one wydawać się niepowiązane z lękiem, w istocie jednak są różnorodnymi objawami wyrosłymi z tego samego źródła. Bazując na relacyjno-rozwojowym podejściu i dorobku neuronauki program kursu pozwala dostrzec źródło problemów związanych z systemem alarmowym oraz sposoby, dzięki którym można je leczyć oraz im zapobiegać. 

KURS PRZEZNACZONY JEST DLA:

 • specjalistów
 • wychowawców i nauczycieli
 • rodziców
 • opiekunów i niań… oraz dla wszystkich zaangażowanych w wychowanie i nauczanie dzieci.

A zatem – chociaż kurs skierowany jest przede wszystkim do specjalistów, w tym nauczycieli i wychowawców, materiał będzie również bardzo pomocny dla rodziców. Z dotychczasowych edycji w Kanadzie mamy zwroty, że kurs mocno wspiera również rozumienie… samego siebie.

Program kursu obejmuje cztery sesje: 

SESJA 1 – Jak działa system alarmowy

Spośród około dwunastu typowych “układów”, o których zwykle mówi się w biologii, system alarmowy jest zdecydowanie najbardziej złożony i najmniej zrozumiany. Obecnie jednak istnieje wystarczająco dużo dowodów naukowych, aby wyjaśnić ten jeden z najbardziej wrażliwych, a jednocześnie wpływowych układów w ludzkim ciele. Niezależnie od tego, czy zdajemy sobie z tego sprawę, czy nie, system alarmowy ma ogromny wpływ na nas wszystkich. Zrozumienie celu i działania dobrze funkcjonującego systemu alarmowego stanowi podstawę do zrozumienia, co może tutaj pójść nie tak i dlaczego. Tematem przewodnim pierwszej sesji jest rola języka w dostępie do intuicyjnego zrozumienia.

SESJA 2 – Trzy klasyczne syndromy spektrum alarmu 

Główne dynamiki w obrębie systemu alarmowego zaprezentować można w postaci kontinuum oddziałujących na siebie sił. Zabieg ten skutkuje powstaniem trzech klasycznych zespołów spektrum alarmu, które wystąpić mogą w każdym wieku. Podczas tej sesji omówione zostaną główne cechy każdego zespołu, jak również charakterystyczne oznaki i objawy.  Wiele z zachowań, które uznajemy za wynikające z cech osobowości, jest w rzeczywistości konsekwencją występowania powyższych zespołów i – co najważniejsze – możemy na nie wpływać. 

SESJA 3 – Trzy główne przyczyny wzrostu poziomu alarmu w dzisiejszym społeczeństwie 

Wszystko wskazuje na to, że nasze społeczeństwo doświadcza gwałtownego wzrostu poziomu alarmu, a co za tym idzie – obserwujemy wzrost występowania zespołów ze spektrum alarmu. W tym wykładzie omówimy trzy podstawowe przyczyny takiej sytuacji – te związane ze zjawiskiem więzi, jak i  z funkcjonowaniem emocji, pojedynczych osób, ale i całego społeczeństwa. Zrozumienie źródeł alarmu przygotowuje grunt do pracy z wynikającymi z niego problemami zarówno w domu, jak i w szkole, w pracy indywidualnej z dzieckiem czy też z dorosłym.

SESJA 4 – Najbardziej obiecujące interwencje w przypadku problemów związanych z alarmem 

Większość interwencji – medycznych, poznawczych, behawioralnych – niezależnie od tego, czy jesteśmy tego świadomi, czy nie, to próby wyłączenia alarmu lub złagodzenia jego skutków. Niestety, skuteczność w zmniejszaniu objawów może również sprzyjać zachowaniom kompulsywnym i uzależnieniom. Podczas sesji czwartej przedstawione zostaną najbezpieczniejsze i najskuteczniejsze metody redukcji lęku i radzenia sobie z objawami. Skupimy się przede wszystkim na dwóch rodzajach interwencji, które są najbardziej obiecujące w kontekście zmniejszania poziomu alarmu u jego źródła. Są one również niezwykle wspierające w pomaganiu naszemu mózgowi w procesie przetwarzaniu alarmu i tym samym odnajdywaniu naturalnych, rozwojowych rozwiązań. Ponadto porównamy te interwencje z  najczęściej oferowanymi w tej dziedzinie.

 INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Kurs składa się z 4 powyższych modułów (łącznie minimum 8 godzin). Każdy moduł obejmuje: 

 • jeden wykład (online) na żywo (1 h 15 min.) 
 • jedno spotkanie wspierające dla grupy (online) na żywo (0,5 h-1 h, w zależności od potrzeb) 
 • materiały PDF z każdej sesji 
 • dostęp do nagranych spotkań 
 • odpowiedzi udzielane przez prowadzącą na zadane na forum pytania 

Każda grupa kursowa będzie mogła dzielić się spostrzeżeniami, doświadczeniami oraz zadawać dodatkowe pytania na dedykowanym kursowi forum na stronie Neufeld Institute Poland (dostęp uczestnicy uzyskują po zapisaniu się na kurs). Do dyskusji na forum odnosić się będziemy również podczas sesji wspierających. 


UWAGA
 – obecnie kurs dostępny jest w ramach indywidualnej ścieżki edukacyjnej.

Po opłaceniu kursu otrzymasz dostęp do nagrań i materiałów PDF.