Neufeld Institute Poland Zrozumieć dzieci. Praktyczne zastosowanie nauki o rozwoju.
Zrozumieć dzieci. Praktyczne zastosowanie nauki o rozwoju.

Misja

 

Celem osób współtworzących Neufeld Institute jest wspieranie rodziców i opiekunów, aby łatwiej im było być przewodnikami dla ich dzieci, a tym samym aby mogli oni odpowiadać na najgłębsze potrzeby tych dzieci. Naszą misją jest korzystanie z nauki o rozwoju człowieka, aby bazując na niej pomagać rodzicom oraz nauczycielom łączyć się z ich naturalną intuicją. We wszystkich działaniach opieramy się na założeniu, że właściwym kontekstem do opieki nad dzieckiem jest jego przywiązanie do tych dorosłych, którzy są za niego odpowiedzialni oraz dostęp malucha do możliwości prawdziwej zabawy. Naszym pragnieniem jest zapobieganie pojawianiu się różnych symptomów u dzieci, jednakże paradygmat, na którym bazujemy jak najbardziej znajduje zastosowanie w przypadku dzieci uznawanych za „najtrudniejsze” oraz w sytuacjach największych burz i konfliktów.