Neufeld Institute Poland Zrozumieć dzieci. Praktyczne zastosowanie nauki o rozwoju.
Zrozumieć dzieci. Praktyczne zastosowanie nauki o rozwoju.

Kurs – Dzieci Alfa

450,00 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

UWAGA – obecnie kurs dostępny jest w ramach indywidualnej ścieżki edukacyjnej.

Po opłaceniu kursu otrzymasz dostęp do nagrań i materiałów PDF.

Kurs składa się z  4 modułów (łącznie 6 godzin). Każdy moduł obejmuje:

 • jeden wykład (on-line) prowadzony na żywo (1h)
 • jedno spotkanie wspierające dla grupy (on-line) na żywo (0,5h)

Po ukończeniu kursu jest możliwość uzyskania certyfikatu!

Kategoria:

„Dzieci alfa. Dlaczego chcą przewodzić, decydować i być samodzielne.”

 • Co to znaczy “dziecko uwięzione w dynamice alfa”?
 • Jak pomóc dziecku alfa częściej czuć beztroskę?
 • Jak zwiększyć jego poczucie bezpieczeństwa?
 • Co to znaczy być silny, troskliwym opiekunem w relacji z dzieckiem alfa?
 • Co powinieneś wiedzieć w tym temacie jako rodzic / nauczyciel / opiekun?

Na te pytania znajdziesz odpowiedź w premierowej edycji kursu “Dzieci alfa. Dlaczego chcą przewodzić, decydować i być samodzielne.”, który opracował dr Gordon Neufeld, uznany kanadyjski psycholog rozwojowy.
Kurs ten dogłębnie przedstawia rozwiniętą przez dr Gordona Neufelda dynamikę alfa, określaną przez niego jako “najlepiej strzeżony sekret dynamiki przywiązania”. Kurs zawiera odkrywcze informacje na temat dzieci zmagających się z nadmiernym przyjmowaniem pozycji przywódczej, decydującej, starających się zbyt wcześnie być w pełni niezależnymi, tym samym tracąc okazję do doświadczania dzieciństwa jako pełnego zabawy, beztroski oraz silnego wsparcia rodziców / opiekunów. Wiedza z kursu pomaga nam lepiej zrozumieć dynamikę kierującą takimi dziećmi, aby móc wesprzeć je w ponownym przyjęciu przez nie roli dziecka w relacji z dorosłymi.
Podczas kursu skupiamy się na dzieciach, natomiast wglądy i zagadnienia, które w nim  omawiamy skierowane są do dorosłych – rodziców, opiekunów i nauczycieli.
Czas trwania kursu: 4 jednogodzinne sesje

SZCZEGÓŁOWY OPIS  KURSU:
Obserwujemy coraz większą liczbę dzieci i młodzieży przyjmujących postawę żądającą, władczą i kontrolującą. Źródło tych zachowań tkwi w dynamice alfa, która jest jednym z najbardziej istotnych – choć jednocześnie najmniej znanym – z czynników w zjawisku przywiązania.
Niniejszy kurs zabiera uczestników w fascynującą podróż, w której przyjrzymy się istocie więzi – tej szczególnej relacji, łączącej dziecko z dorosłymi. Wspólnie odkryjemy dynamikę alfa – zjawiska, w którym dzieci stają się przewodnikami. Może ona przejawiać się na wiele sposobów – przyjmowanie roli “szefa” w domu, nieustanne oczekiwania czy też żądania wobec rodziców, silna rywalizacyjność, nieustanne “narzekanie”, brak proszenia o pomoc lub brak umiejętności przyjmowania jej, a nawet stosowanie gróźb czy też zastraszanie.
Dzieci alfa narażone są na m.in. na zwiększony poziom lęku, agresji, opozycyjności, na  zaburzenia i/lub problemy z jedzeniem, które to rodzicom przysparzają wiele zmartwień i jednocześnie stanowią wielkie wyzwanie w roli opiekuna. Mnogość porad i technik, oferowanych do zaopiekowania tych zachowań mają – niestety – tendencję do pogarszania sytuacji, nie uwzględniają bowiem podstawowego problemu, jakim jest syndrom alfa.
Podczas tego kursu dr Neufeld odkrywa źródło problemu alfa i w ten sposób otwiera drzwi do trwałej zmiany: w rodzinie, w klasie i w społeczeństwie.

TEN KURS JEST DLA:

 • rodziców
 • opiekunów i niań
 • wychowawców i nauczycieli

… oraz dla wszystkich zaangażowanych w wychowanie i nauczanie dzieci.

TEN KURS JEST DLA CIEBIE JEŚLI:

 • Chcesz zadbać o poczucie bezpieczeństwa swojego dziecka oraz jego beztroskie dzieciństwo.
 • Twoje dziecko często:
  • jest apodyktyczne, władcze i roszczeniowe w stosunku do osób równych sobie lub tych, od których powinno być zależne;
  • chce dominować lub być w centrum uwagi;
  • ma skłonności do przejmowania kontroli w sytuacjach, które tego nie wymagają;
  • okazuje wyższość względem równych sobie;
  • miewa trudności z przyjmowaniem wskazówek lub proszeniem o pomoc;
  • dąży do zdominowania interakcji lub powiedzenia ostatniego słowa;
  • chce o wszystkim wiedzieć bądź zachowuje się tak, jakby miało wiedzę na każdy temat.
 • Trudno Ci opanować swoje dziecko i to ono wydaje Ci polecenia?
 • Zależy Ci na tym, aby budować relację z dzieckiem tak, by mogło czuć się bezpiecznie i aby mogła rozkwitać jego prawdziwa, a nie pozorna, niezależność
 • Pragniesz być silnym i troskliwym opiekunem dla swojego dziecka
 • Chcesz zgłębić wiedzę na temat syndromu alfa u dzieci
 • Chcesz uchronić swoje dziecko przed syndromem alfa

Kurs składa się z czterech modułów (łącznie 6h):

Sesja 1: Zrozumieć dziecko alfa
Aby zrozumieć instynkty alfa potrzebujemy spojrzeć na nie w kontekście hierarchicznej struktury przywiązania. Niestety, w naszej kulturze tak mocno zapatrzyliśmy się na hasła związane z niezależnością i równością, że straciliśmy z oczu naukowe fakty na temat hierarchiczności relacji w gatunku ludzkim. Podczas pierwszej sesji omówimy, w jaki sposób instynkty alfa uwrażliwiają dziecko na potrzeby innych, a w konsekwencji skłaniają je do przejęcia opieki i odpowiedzialności za członków rodziny – za rodziców czy też rodzeństwo. Spotkanie zakończymy omówieniem konstruktu syndromu alfa.

Sesja 2: Wiele twarzy dziecka alfa
Wyróżniamy co najmniej pięć znacząco różniących się od siebie objawów syndromu alfa. Zależą one przede wszystkim od osobistych predyspozycji, takich jak skłonność do chowania swojej wrażliwości czy też zdolność do odpowiedzialności. Podczas sesji omówimy 5 różnych przejawów syndromu alfa: przyjmowanie roli “szefa” w domu, pozycji dręczyciela / tyrana, ratownika, czy też pozycję silnie rywalizującą i/lub żądającą.

Sesja 3: Przyczyny i konsekwencje syndromu alfa
Dwie główne przyczyny syndromu alfa to brak relacji z silnym, troskliwym dorosłym, posiadającym umiejętność bycia w roli alfa oraz brak poczucia bezpieczeństwa wystarczającego do przyjmowania pozycji zależnej. Podczas sesji omówimy warunki i sytuacje, które przyczyniają się do wykształcenia się u dziecka syndromu alfa oraz przedstawimy najczęstsze trudności, z jakimi borykają się dzieci uwięzione w roli alfa.

Sesja 4: Oswajanie syndromu alfa
Proces oswajania syndromu alfa odbywa się poprzez odwrócenie warunków, które do niego doprowadziły i które go jednocześnie nasilają. Podczas sesji przedstawimy 10 wskazówek dotyczących tego, w jaki sposób możemy wesprzeć naszą relację z dzieckiem tak, aby mogło ono czuć się bezpiecznie, będąc od nas zależnymi, a tym samym aby mogła rozkwitać jego prawdziwa, a nie pozorna, niezależność.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Kurs składa się z  4 powyższych modułów (łącznie 6 godzin). Każdy moduł obejmuje:

 • jeden wykład (on-line) prowadzony na żywo (1h)
 • jedno spotkanie wspierające dla grupy (on-line) na żywo (0,5h)

Każda grupa kursowa będzie mogła dzielić się spostrzeżeniami, doświadczeniami oraz zadawać dodatkowe pytania na dedykowanym kursowi forum na stronie Neufeld Institute Poland (dostęp uczestnicy uzyskują po zapisaniu się na kurs). Do dyskusji na forum odnosić się będziemy również podczas sesji wspierających.

Spotkania będą nagrywane i uczestnicy będą mieli do nich dostęp po każdej sesji.
Po ukończeniu kursu jest możliwość uzyskania certyfikatu!

UWAGA – obecnie kurs dostępny jest w ramach indywidualnej ścieżki edukacyjnej.

Po opłaceniu kursu otrzymasz dostęp do nagrań i materiałów PDF.