Dziecko problematyczne czy dziecko z problemem?

450,00 

UWAGA – obecnie kurs dostępny jest w ramach indywidualnej ścieżki edukacyjnej.

Po opłaceniu kursu otrzymasz dostęp do nagrań i materiałów PDF.

Kurs składa się z  4 modułów (łącznie 6 godzin). Każdy moduł obejmuje:

 • jeden wykład (on-line) prowadzony na żywo (1h)
 • jedno spotkanie wspierające dla grupy (on-line) na żywo (0,5h)

Po ukończeniu kursu jest możliwość uzyskania certyfikatu!

Kategoria:

SZCZEGÓŁOWY OPIS  KURSU:

W licznych badaniach wskazuje się, że współczesne dzieci i młodzież mają więcej problemów, częściej wpadają w tarapaty, a nawet kryzysy emocjonalne. Bez uzyskania wsparcia, niestety, mogą mieć ich w przyszłości jeszcze więcej. Świat dorosłych z kolei tworzy coraz więcej etykiet do oceniania stanu dzieci i nastolatków. Każda taka nowa etykieta owocuje nową grupą ekspertów z odpowiednimi radami. Tymczasem – stan dzieci nie ulega poprawie…

Czy możliwe, że coś przesłania nam przyczyny leżące u podstaw problemów, z jakimi borykają się dzieci?

Czy możliwe, że nasze skupienie na objawach przyćmiło widzenie rzeczywistości? A przecież to właśnie ono jest kluczem do rozumienia dziecka i jego problemów, a tym samym do skutecznej interwencji.

Świeże spostrzeżenia dotyczące emocji i mózgu utorowały drogę do spojrzenia na dzieci z problemami z nowej perspektywy, otwierającej drzwi do zmian pełnych możliwości. Spostrzeżenia te pomagają przywrócić dzieci z problemami pod opiekuńcze skrzydła osób za nie odpowiedzialnych – zarówno rodziców, jak i specjalistów, nauczycieli, pedagogów.

 

Program kursu obejmuje cztery sesje:

SESJA 1

Odkrywamy w niej trzy ukryte historie, które towarzyszą dzieciom przejawiającym problemy w codziennym funkcjonowaniu. Prowadzi nas to do fundamentalnego zagadnienia i wglądu – dzieci mają coraz więcej w sobie emocji, ale coraz mniej je odczuwają.

SESJA 2

Podczas drugiej sesji eksplorujemy to kluczowe zagadnienie w odniesieniu do problemów wynikających z frustracji, problemów wynikających z zaalarmowania oraz problemów bazujących na pogoni za bliskością w odpowiedzi na rozłąkę zbyt silną do zniesienia dla dziecka.

SESJA 3

W trakcie trzeciej sesji zgłębiamy temat “więcej emocji, a mniej odczuwania” w kontekście podstawowych instynktów obecnych u każdego dziecka: instynktu przeciwwoli, wejścia w rolę przewodnika / opiekuna (syndrom alfa) oraz powszechnego dziś zjawiska nudy (które to wyjaśniamy z perspektywy relacyjnej psychologii rozwojowej).

Źródło, z którego wypływa problemy emocjonalne dzieci, jest jednocześnie miejscem, w którym odnajdujemy klucz do ich rozwiązania.

SESJA 4

Wspólna analiza przykładów wcześniej omówionych zjawisk i zagadnień.

Niniejsze podejście do dzieci z problemami jest wydestylowaną syntezą teorii i badań dr. Gordona Neufelda udoskonalanych przez 45 lat  jego praktyki klinicznej w pracy z dziećmi i młodzieżą z problemami.

Relacyjno-rozwojowy model jest odświeżającą alternatywą dla bardziej powszechnych podejść behawioralnych i poznawczych, a także dla medycznego podejścia skupiającego się na “chorobie” lub “zaburzeniu”. Podejście rozwojowe oparte na więzi ma praktyczne zastosowanie w rodzicielstwie, edukacji i leczeniu, niezależnie od ich specyfiki. Podejście to ma zastosowanie również do dorosłych, ponieważ dynamika problemów jest taka sama.

TEN KURS JEST DLA:

 • rodziców
 • opiekunów i niań
 • wychowawców i nauczycieli
 • dyrektorów szkół
 • psychologów oraz pedagogów

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Kurs składa się z  4 powyższych modułów (łącznie minimum 6 godzin). Każdy moduł obejmuje:

 • jeden wykład (online) na żywo (1 h)
 • jedno spotkanie wspierające dla grupy (online) na żywo (0,5 h-1 h, w zależności od potrzeb)
 • materiały PDF z każdej sesji
 • dostęp do nagranych spotkań
 • odpowiedzi udzielane przez prowadzącą na zadane na forum pytania

 

UWAGA – obecnie kurs dostępny jest w ramach indywidualnej ścieżki edukacyjnej.

Po opłaceniu kursu otrzymasz dostęp do nagrań i materiałów PDF.