Neufeld Institute Poland Zrozumieć dzieci. Praktyczne zastosowanie nauki o rozwoju.
Zrozumieć dzieci. Praktyczne zastosowanie nauki o rozwoju.

Dziecko problematyczne czy dziecko z problemem?

SZCZEGÓŁOWY OPIS  KURSU:

W licznych badaniach wskazuje się, że współczesne dzieci i młodzież mają więcej problemów, częściej wpadają w tarapaty, a nawet kryzysy emocjonalne. Bez uzyskania wsparcia, niestety, mogą mieć ich w przyszłości jeszcze więcej. Świat dorosłych z kolei tworzy coraz więcej etykiet do oceniania stanu dzieci i nastolatków. Każda taka nowa etykieta owocuje nową grupą ekspertów z odpowiednimi radami. Tymczasem – stan dzieci nie ulega poprawie…

Czy możliwe, że coś przesłania nam przyczyny leżące u podstaw problemów, z jakimi borykają się dzieci?

Czy możliwe, że nasze skupienie na objawach przyćmiło widzenie rzeczywistości? A przecież to właśnie ono jest kluczem do rozumienia dziecka i jego problemów, a tym samym do skutecznej interwencji.

Świeże spostrzeżenia dotyczące emocji i mózgu utorowały drogę do spojrzenia na dzieci z problemami z nowej perspektywy, otwierającej drzwi do zmian pełnych możliwości. Spostrzeżenia te pomagają przywrócić dzieci z problemami pod opiekuńcze skrzydła osób za nie odpowiedzialnych – zarówno rodziców, jak i specjalistów, nauczycieli, pedagogów.

Program kursu obejmuje cztery sesje:

SESJA 1

Odkrywamy w niej trzy ukryte historie, które towarzyszą dzieciom przejawiającym problemy w codziennym funkcjonowaniu. Prowadzi nas to do fundamentalnego zagadnienia i wglądu – dzieci mają coraz więcej w sobie emocji, ale coraz mniej je odczuwają.

SESJA 2

Podczas drugiej sesji eksplorujemy to kluczowe zagadnienie w odniesieniu do problemów wynikających z frustracji, problemów wynikających z zaalarmowania oraz problemów bazujących na pogoni za bliskością w odpowiedzi na rozłąkę zbyt silną do zniesienia dla dziecka.

SESJA 3

Wtrakcie trzeciej sesji zgłębiamy temat “więcej emocji, a mniej odczuwania” w kontekście podstawowych instynktów obecnych u każdego dziecka: instynktu przeciwwoli, wejścia w rolę przewodnika / opiekuna (syndrom alfa) oraz powszechnego dziś zjawiska nudy (które to wyjaśniamy z perspektywy relacyjnej psychologii rozwojowej).

Źródło, z którego wypływa problemy emocjonalne dzieci, jest jednocześnie miejscem, w którym odnajdujemy klucz do ich rozwiązania.

SESJA 4

Docieranie do serca dziecka z problemami. Wspólna analiza przykładów wcześniej omówionych zjawisk i zagadnień. 

Niniejsze podejście do dzieci z problemami jest wydestylowaną syntezą teorii i badań dr. Gordona Neufelda udoskonalanych przez 45 lat  jego praktyki klinicznej w pracy z dziećmi i młodzieżą z problemami.

Relacyjno-rozwojowy model jest odświeżającą alternatywą dla bardziej powszechnych podejść behawioralnych i poznawczych, a także dla medycznego podejścia skupiającego się na “chorobie” lub “zaburzeniu”. Podejście rozwojowe oparte na więzi ma praktyczne zastosowanie w rodzicielstwie, edukacji i leczeniu, niezależnie od ich specyfiki. Podejście to ma zastosowanie również do dorosłych, ponieważ dynamika problemów jest taka sama.

TEN KURS JEST DLA:

  • rodziców
  • opiekunów i niań
  • wychowawców i nauczycieli
  • dyrektorów szkół
  • psychologów oraz pedagogów

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Kurs składa się z  4 powyższych modułów (łącznie minimum 6 godzin). Każdy moduł obejmuje:

  • jeden wykład (online) na żywo (1 h)
  • jedno spotkanie wspierające dla grupy (online) na żywo (0,5 h-1 h, w zależności od potrzeb)
  • materiały PDF z każdej sesji
  • dostęp do nagranych spotkań
  • odpowiedzi udzielane przez prowadzącą na zadane na forum pytania

Każda grupa kursowa będzie mogła dzielić się spostrzeżeniami, doświadczeniami oraz zadawać dodatkowe pytania na dedykowanym kursowi forum na stronie Neufeld Institute Poland (dostęp uczestnicy uzyskują po zapisaniu się na kurs). Do dyskusji na forum odnosić się będziemy również podczas sesji wspierających.

Spotkania będą nagrywane i uczestnicy będą mieli do nich dostęp po każdej sesji. Po ukończeniu kursu jest możliwość uzyskania certyfikatu!

Daty i godziny spotkań:nowe terminy wkrótce.
Osoba prowadząca: Joanna Bylinka-Stoch
Moderator: Tatiana Szumczenia (Neufeld Institute Poland)
Miejsce spotkań: platforma ZOOM
Cena: 450 zł od osoby

Zapisy i pytania:
kontakt@neufeldinstitute.pl lub pod nr tel. 510 898 447, tel. 603 317 413