Neufeld Institute Poland Zrozumieć dzieci. Praktyczne zastosowanie nauki o rozwoju.
Zrozumieć dzieci. Praktyczne zastosowanie nauki o rozwoju.

Kurs – Spektrum alarmu

OPIS KURSU

Dołącz do pierwszej w Polsce edycji kursu „Spektrum alarmu”, który pomógł na świecie setkom rodziców, pedagogów i specjalistów dziecięcych lepiej zrozumieć dzieci i wesprzeć je w powrocie do równowagi. 

Każde dziecko jest inne i radzi sobie z pobudzonym alarmem na swój sposób.  Dzięki temu kursowi lepiej zrozumiesz przyczyny i symptomy zaalarmowania u dzieci i młodzieży. Poznasz konkretne rozwiązania, dzięki którym będziesz w stanie pomóc dziecku powrócić do harmonii i jednocześnie rozwijać swoją zdolność do radzenia sobie w niepokojących i stresujących sytuacjach.

SZCZEGÓŁOWY OPIS KURSU

Niepokój jest odczuwany przez ludzi na wiele różnych sposobów. W kursie prezentowany jest krok po kroku złożony ludzki system alarmowy, którego wzbudzenie może przejawiać się nie tylko lękiem, ale też szerokim wachlarzem innych symptomów. Pozornie mogą one wydawać się niepowiązane z lękiem, w istocie jednak są różnorodnymi objawami wyrosłymi z tego samego źródła. Bazując na relacyjno-rozwojowym podejściu i dorobku neuronauki program kursu pozwala dostrzec źródło problemów związanych z systemem alarmowym oraz sposoby, dzięki którym można je leczyć oraz im zapobiegać. 

Spektrum alarmu – czyli co?

Spektrum alarmu – tak określamy szeroki zakres niepokojących objawów – takich jak lęk, zamrożenie emocjonalne, pobudzenie a nawet „irracjonalne” fobie, których doświadczamy zarówno my dorośli jak i nasze dzieci – te młodsze i starsze.

Jeśli dziecko….

 • jest często zaniepokojone czy poddenerwowane
 • ma „irracjonalne” fobie lub kompulsje
 • często się czegoś boi, albo właśnie na odwrót – wydaje Ci się, jakby wcale nie odczuwało lęku
 • zamartwia się tym”co to będzie”
 • ma tiki lub się jąka
 • ma napady paniki
 • często “pakuje się w kłopoty”
 • często bawi się włosami (“nakręca” je na palce, szarpie, plącze)
 • samookalecza się
 • często jest napięte i/lub pobudzone
 • trudno jest mu się skoncentrować
 • podejmuje ryzykowne zachowania
 • często “skanuje” rzeczywistość (sprawdza, czy jedziecie dobrą drogą, czy jest wystarczająco dużo jedzenia w lodówce itp.)

…. to wskazuje na to, że jego system alarmowy jest mocno pobudzony i owo zaalarmowanie przejawia się w formie takich właśnie symptomów. 

Dobra wiadomość jest taka, że kiedy zrozumiemy, jak powstają te niepokojące symptomy, związane z działaniem systemu alarmowego, zdobędziemy również wiedzę o tym, jak możemy zmniejszać ich nasilenie.

Obserwujemy wzrost występowania problemów lękowych w społeczeństwie i to zjawisko zdecydowanie wymaga wyjaśnienia. Zrozumienie istoty lęku oznacza zrozumienie istoty ludzkiej, a z kolei zrozumienie człowieka oznacza wgląd w istotę lęku. Prawdopodobnie nie ma bardziej tajemniczego, a jednocześnie doniosłego ludzkiego problemu, aniżeli lęk. 

Program kursu opracowany przed dr. Gordona Neufelda opisuje złożony ludzki system alarmowy, który może powodować nie tylko objawy lękowe, ale także cały szereg różnorodnych, pozornie niezwiązanych ze sobą zespołów i syndromów, co ciekawe – często oddzielonych od samego odczucia niepokoju.

To świeże spojrzenie na odwieczny problem lęku stanowi alternatywę dla medycznego podejścia do zaburzeń, czy też podejścia racjonalnego i poznawczo-behawioralnego. Odsłaniając pierwotne przyczyny problemów z lękiem, dr Neufeld prezentuje nam niezwykłej wagi wnioski, torując tym samym drogę dla naturalnych i intuicyjnych interwencji, możliwych do zastosowania w każdym wieku i w każdym środowisku – domowym, szkolnym czy też podczas terapii. Mimo że objawy problemów w obszarze systemu alarmowego są często silne i niezwykle zróżnicowane, droga do zmian jest zaskakująco prosta i osiągalna. 

KURS PRZEZNACZONY JEST DLA:

 • specjalistów pracujących z dziećmi i rodzinami (m.in. pediatrów, psychologów rodzinnych, psychologów dziecięcych, socjoterapeutów, logopedów)
 • wychowawców i nauczycieli przedszkolnych i szkolnych
 • rodziców
 • opiekunów i niań

… oraz dla wszystkich zaangażowanych w wychowanie i nauczanie dzieci. Od uczestników dotychczasowych edycji kursu, które miały miejsce w Kanadzie mamy informacje, że kurs mocno wspiera również rozumienie i uzdrawianie samego siebie. 

Program kursu obejmuje cztery sesje: 

SESJA 1 – Jak działa system alarmowy

Spośród około dwunastu typowych “układów”, o których zwykle mówi się w biologii, system alarmowy jest zdecydowanie najbardziej złożony i najmniej zrozumiany. Obecnie jednak istnieje wystarczająco dużo dowodów naukowych, aby wyjaśnić ten jeden z najbardziej wrażliwych, a jednocześnie wpływowych układów w ludzkim ciele. Niezależnie od tego, czy zdajemy sobie z tego sprawę, czy nie, system alarmowy ma ogromny wpływ na nas wszystkich. Podczas sesji przyjrzymy się temu, jaki jest cel istnienia systemu alarmowego i w jaki sposób jest on realizowany.

SESJA 2 – Trzy klasyczne syndromy spektrum alarmu 

Główne dynamiki w obrębie systemu alarmowego zaprezentować można w postaci kontinuum oddziałujących na siebie sił. Zabieg ten skutkuje powstaniem trzech klasycznych zespołów spektrum alarmu, które wystąpić mogą w każdym wieku. Podczas tej sesji omówione zostaną główne cechy każdego zespołu, jak również charakterystyczne oznaki i objawy.  Wiele z zachowań, które uznajemy za wynikające z cech osobowości, jest w rzeczywistości konsekwencją występowania powyższych zespołów i – co najważniejsze – możemy na nie wpływać. 

SESJA 3 – Trzy główne przyczyny wzrostu poziomu alarmu w dzisiejszym społeczeństwie 

Wszystko wskazuje na to, że nasze społeczeństwo doświadcza gwałtownego wzrostu poziomu alarmu, a co za tym idzie – obserwujemy wzrost występowania problemów ze spektrum alarmu. Podczas tej sesji omówimy trzy podstawowe przyczyny takiej sytuacji:

 • przyczyny wzrostu poziomu zaalarmowania wynikające z więzi,
 • przyczyny wzrostu poziomu zaalarmowania związane  z funkcjonowaniem emocji,
 • przyczyny wzrostu poziomu zaalarmowania pojedynczych osób, ale i całego społeczeństwa.
   
  Zrozumienie źródeł alarmu przygotowuje grunt do pracy z wynikającymi z niego problemami zarówno w domu, jak i w szkole, w pracy indywidualnej z dzieckiem czy też z dorosłym. 

SESJA 4 – Najbardziej obiecujące interwencje w przypadku problemów związanych z alarmem 

Większość interwencji – medycznych, poznawczych, behawioralnych – niezależnie od tego, czy jesteśmy tego świadomi, czy nie, to próby wyłączenia alarmu lub złagodzenia jego skutków. Niestety, skuteczność w zmniejszaniu objawów może również sprzyjać zachowaniom kompulsywnym i uzależnieniom. Podczas sesji czwartej przedstawione zostaną najbezpieczniejsze i najskuteczniejsze metody redukcji lęku i radzenia sobie z objawami. Skupimy się przede wszystkim na dwóch rodzajach interwencji, które są najbardziej obiecujące w kontekście zmniejszania poziomu alarmu u jego źródła. Są one również niezwykle wspierające w pomaganiu naszemu mózgowi w procesie przetwarzania alarmu i tym samym odnajdywaniu naturalnych, rozwojowych rozwiązań. Ponadto porównamy te interwencje z  najczęściej oferowanymi w tej dziedzinie – wykazując ich przewagi. 

 INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

Kurs składa się z 4 powyższych modułów (łącznie minimum 8 godzin). Każdy moduł obejmuje: 

 • jeden wykład (online) na żywo (1 h 15 min.) 
 • jedno spotkanie wspierające dla grupy (online) na żywo (0,5 h-1 h, w zależności od potrzeb) 
 • materiały PDF z każdej sesji 
 • dostęp do nagranych spotkań 
 • odpowiedzi udzielane przez prowadzącą na zadane na forum pytania 

Każda grupa kursowa będzie mogła dzielić się spostrzeżeniami, doświadczeniami oraz zadawać dodatkowe pytania na dedykowanym kursowi forum na stronie Neufeld Institute Poland (dostęp uczestnicy uzyskują po zapisaniu się na kurs). Do dyskusji na forum odnosić się będziemy również podczas sesji wspierających. 

Spotkania będą nagrywane i uczestnicy będą mieli do nich dostęp po każdej sesji. Po ukończeniu kursu jest możliwość uzyskania certyfikatu! 

Daty i godziny spotkań: nowe terminy wkrótce.

Osoba prowadząca: Joanna Bylinka-Stoch 
Moderator: Tatiana Szumczenia (Neufeld Institute Poland) 
Miejsce spotkań: platforma ZOOM 
Cena: 550 zł od osoby 

Zapisy i pytania: 
kontakt@neufeldinstitute.pl lub pod nr tel. 510 898 447 oraz 603 317 413