Neufeld Institute Poland Zrozumieć dzieci. Praktyczne zastosowanie nauki o rozwoju.
Zrozumieć dzieci. Praktyczne zastosowanie nauki o rozwoju.

Kurs – Zrozumieć nastolatki

ZROZUMIEĆ NASTOLATKI: SIEDEM RYTUAŁÓW PRZEJŚCIA (część 1)

Okres dorastania dzieci jest dziś dłuższy niż kiedykolwiek wcześniej, a społeczeństwo oferuje niewielkie wsparcie w zrozumieniu i ułatwieniu tego procesu. Niniejszy kurs został opracowany tak, aby mogli z niego skorzystać rodzice, dziadkowie, nauczyciele, specjaliści pracujący z nastolatkami – słowem każdy, kto pragnie zrozumieć proces dojrzewania. Kurs ten daje nieocenione wsparcie w przygotowaniu rodziców i opiekunów na to, co ich czeka, kiedy ich dzieci wkroczą w ten wrażliwy okres.

Kurs „Zrozumieć nastolatki” składa się z dwóch części, łącznie z czternastu sesji. Pierwsza część to “Siedem rytuałów przejścia” i obejmuje ona dziesięć sesji. Druga część to “Dorastanie i seksualność” i obejmuje cztery sesje. Ukończenie części pierwszej jest warunkiem wstępnym do uczestnictwa w części drugiej kursu.

Opis kursu

Kluczem do zrozumienia istoty procesu dorastania jest w pierwszej kolejności zrozumienie dynamiki rozwoju oraz potrzeby więzi u nastolatków. Potrzeby te są zazwyczaj niedoceniane ze względu na fizyczną dojrzałość nastolatków i ich opór przed zależnością, który może wynikać z przedwczesnego ukierunkowania na rówieśników. Zrozumienie dorastającego dziecka utrudnia też fakt, że istnieje więcej niż jedna ścieżka dojrzewania do dorosłości i integracji norm społecznych.

Adolescencja oznacza dosłownie “wzrastanie w dojrzałość”. Nastolatek nie jest ani dzieckiem, ani dorosłym i to właśnie w tym byciu “gdzieś pomiędzy” tkwi wiele trudności, zawirowań i wyzwań. Z jednej strony dziecko nadal mocno nas potrzebuje, z drugiej jednak – wcale nie chce nas potrzebować. Jesteśmy dla niego najlepszą opoką, a jednocześnie jego instynkt nakazuje mu się nam przeciwstawiać.

Rolą Natury jest, aby w okresie dojrzewania wyposażyć nastolatków w to, czego potrzebują do funkcjonowania w dorosłym życiu. Niezależnie od tego, czy są na to gotowi czy nie.  Zmiany, których doświadczają nastolatki w procesie dojrzewania tworzą samoistnie pewne rytuały przejścia, których nastolatek musi doświadczyć, aby stać się dojrzałym dorosłym. Niestety, dorastanie nie jest czymś, co jest dane wszystkim. Nie każdy nastolatek urzeczywistni swój rozwojowy potencjał. Najczęstszym wyzwaniem okresu dojrzewania jest zjawisko ukierunkowania na rówieśników, którzy stają się wówczas ważniejsi niż rodzice. Natomiast najczęstszym błędem rodziców/opiekunów jest przedwczesne wycofywanie się z pozycji troskliwego przewodnika w relacji z nastolatkiem. Tymczasem dopóki nastolatek nie jest jeszcze zdolny do wzięcia odpowiedzialności za siebie, powinien być przywiązany do tych, którzy tę odpowiedzialność wobec niego pragną przyjmować oraz czynią to. 

Rytuały przejścia charakterystyczne dla okresu dojrzewania stanowią też wyzwanie dla rodziców, opiekunów i nauczycieli. Nowe ideały, które przyjmuje nastolatek sprawiają, że staje się on krytyczny wobec dotychczasowych autorytetów, jego zaabsorbowanie własnym rozwojem powoduje, że przestaje nas słuchać, a opór przed przymusem skutkuje tym, że trudno na niego wpływać i nim kierować.

Naszym wyzwaniem jako dorosłych jest pomóc naszym nastolatkom przejść przez most prowadzący od dzieciństwa do dorosłości. Okres dojrzewania określić można łonem dorosłości, a dzieci, które są otoczone wspierającymi relacjami z dorosłymi, mają największe szanse na pomyślne przejście przez ten burzliwy czas.

 

Cel kursu

Celem tego kursu jest poznanie nastolatków „od środka”. Każdy nastolatek jest indywidualnością, ale istnieją pewne wspólne dynamiki, które wpływają na każdego w okresie dojrzewania. Zrozumienie tych dynami, może stać się kluczem do poznania sposobów radzenia sobie z problemami i wyzwaniami, które mogą się pojawić w tym okresie.

 

Z kursu dowiesz się m.in.:

– Jakie zmiany psychologiczne zachodzą w okresie dojrzewania i jak one wpływają na nastolatków, ich rodziców oraz osoby, które z nimi pracują?

– Jak radzić sobie z przedwczesną utratą wpływu rodziców na nastolatka?

– Jak odróżnić bunt, który jest naturalny, od tego, który jest efektem ukierunkowania nastolatka na rówieśników i zastępowania nimi rodziców?

– Jakie są pokusy psychologiczne, z którymi mierzą się nastolatki w swojej podróży do dojrzałości?

– Jak rodzice i nauczyciele mogą uniknąć przedwczesnego zastąpienia ich rówieśnikami?

– Jak zachować oraz jak przywrócić należne miejsce dorosłego w życiu nastolatka?

– Jak odróżnić u nastolatka problemy w relacjach z innymi od problemów z zachowaniem?

– Jak utrzymać bliskość z nastolatkiem, nie hamując jego procesu dojrzewania?

 

Plan sesji:

Sesja 1: Przechodzenie przez most: dorastanie z szerokiej perspektywy

Sesja 2: Dwie rozbieżne ścieżki: konformizm versus indywidualizm

Sesja 3: Doświadczanie samotności i smutku: niezbędna droga do indywiduacji.

Sesja 4: Nie ten kierunek: kiedy rówieśnicy zastępują dorosłych.

Sesja 5: Burza przeciwwoli: jak przetrwać opór nastolatków.

Sesja 6: Dlaczego nastolatki potrzebują czuć bardziej niż kiedykolwiek.

Sesja 7: Wychodzenie z impulsywności i czarno-białego postrzegania rzeczywistości: klucz do równowagi i stabilności nastolatków.

Sesja 8: Dlaczego nastolatki potrzebują zabawy bardziej niż kiedykolwiek?

Sesja 9: Odzyskanie naszej młodzieży: jak utrzymać lub odzyskać ich serca.

Sesja 10: Stawanie się istotą seksualną: dążenie do bliskości w innym wymiarze.

TERMINY WKRÓTCE

 

ZROZUMIEĆ NASTOLATKI: DORASTANIE I SEKSUALNOŚĆ (część 2)

Dzisiejsze nastolatki dorastają w hiperseksualnej kulturze. Tymczasem edukacja seksualna w Polsce sprowadza się do wychowania w rodzinie i nie porusza w swoim programie istotnych kwestii związanych z seksualnością człowieka. Brak kompleksowej edukacji seksualnej w połączeniu z silną ekspozycją na seksualizujący przekaz skutkuje tym, że wielu młodych ludzi ma problemy seksualne, a ich rozwój seksualny nie przebiega tak, jak powinien.

Jak rozwija się seksualność? Jak współczesna rzeczywistość wpływa na seksualność młodych ludzi? Co w tym temacie wygląda inaczej niż w poprzednich pokoleniach? Jak seks wpływa na mózg i tworzenie więzi? Niniejszy kurs opracowany przez dr Neufelda ukazuje  seksualność przez pryzmat więzi, dojrzewania i wrażliwości. Rzuca światło na to, dlaczego nastolatki tracą swoją naturalną nieśmiałość, dlaczego wzrasta liczba interakcji seksualnych wśród nieletnich i skąd bierze się problem zmuszania do seksu wśród młodzieży. Program kursu zgłębia znaczenie bezpiecznego seksu z perspektywy rozwoju opartego na więzi i omawia strategie, które mogą przyczynić się do zdrowego rozwoju seksualności u naszej młodzieży.

 

Dla kogo jest kurs:

Kurs ten jest wysoce zalecany dla WSZYSTKICH, którzy są zaangażowani w edukację seksualną młodzieży. Program kursu przeznaczony jest dla: rodziców, dziadków, nauczycieli, osób pracujących z młodzieżą, socjoterapeutów, psychoterapeutów, psychologów i pracowników socjalnych.

Kurs „Dorastanie i seksualność” obejmuje cztery sesje i jest drugą częścią kursu “Zrozumieć nastolatki”. Pierwszą część  stanowi kurs  – “Siedem rytuałów przejścia”, którego ukończenie jest niezbędne do rozpoczęcia części drugiej.

 

Cel kursu

Celem tego kursu jest zrozumienie seksualności w kontekście dorastania. Każdy nastolatek jest indywidualnością, ale istnieją pewne wspólne dynamiki, które wpływają na każdego w okresie dojrzewania. Zrozumienie tych dynamik, może stać się kluczem do poznania sposobów radzenia sobie z problemami i wyzwaniami, które mogą się pojawić w okresie dorastania.

 

Z kursu dowiesz się m.in.:

– Jak rozwija się zdrowa seksualność?

– Czym jest seksualizacja sześciu etapów więzi?

– Na czym polega seksualizacja instynktów alfa i zależności?

– Na czym polega seksualizacja nieśmiałości?

– Na czym polega seksualizacja chemii przywiązania?

– Jakie są kulturowe praktyki najbliższe temu, jak zaprojektowała to Natura? 

– Jakie występują problemy z seksualizacją więzi przed okresem dojrzewania?

– Jakie problemy rodzi powierzchowna więź?

– Jakie problemy wywołuje orientacja na rówieśników?

– Jak interakcje seksualne nasilają wrażliwość?

– Jaka jest korelacja między wrażliwością a mechanizmami obronnymi?

– Czym jest depersonalizacja interakcji seksualnych?

– Jak wygląda dynamika wymuszeń na tle seksualnym?

– Jaką rolę odgrywa indywidualizacja i integracja w rozwoju seksualności?

– Jakie są oznaki i symptomy niewystarczającej indywidualizacji?

– Jakie to wszystko ma implikacje dla rodziców i nauczycieli?

 

Plan sesji:

Sesja 1: Seksualizacja więzi: naturalne ścieżki

Sesja 2: Seksualizacja więzi: ścieżki niesprzyjające

Sesja 3: Seksualność i wrażliwość nastolatków

Sesja 4: Seksualność, dojrzałość i moralność

 

TERMINY WKRÓTCE