Neufeld Institute Poland Zrozumieć dzieci. Praktyczne zastosowanie nauki o rozwoju.
Zrozumieć dzieci. Praktyczne zastosowanie nauki o rozwoju.

Kurs – Zrozumieć małżeństwo / związek dwojga ludzi

OPIS KURSU

Ten kurs przedstawia nowe rozumienie dynamiki małżeństwa  / związku partnerskiego, które wynika ze spojrzenia na zjawisko łączenia się w pary przez pryzmat więzi, emocji i rozwoju człowieka. Taka pogłębiona perspektywa wiąże się z istotnymi implikacjami zarówno dla samych partnerów, jak i ich związku w kontekście rodzicielstwa.

Program kursu pozwala zrozumieć, jakie znaczenie dla związku mają dynamiki, takie jak frustracja i poczucie satysfakcji, zranienia w relacji, troska, odczuwanie daremności czy też taniec więzi i typowe błędy, jakie w nim popełniamy. Dotyka również naturalnego procesu dojrzewania, jego wpływu na parę i odwrotnie – wpływu budowania związku na nasz proces dojrzewania. Szczególną uwagę podczas kursu poświęcamy wyzwaniom związanym z realizacją najgłębszego przejawu intymności – bycia w pełni poznanym. W materiale przedstawiona jest koncepcja związku jako posiadającego potencjał do zrealizowania idealnych warunków do rozwoju. A zatem warunków, w których partnerzy troszczą się o siebie nawzajem, tworząc przestrzeń dla troski o innych, w tym dzieci, za które są odpowiedzialni.

SZCZEGÓŁY WKRÓTCE