Neufeld Institute Poland Zrozumieć dzieci. Praktyczne zastosowanie nauki o rozwoju.
Zrozumieć dzieci. Praktyczne zastosowanie nauki o rozwoju.

Kurs – Zrozumieć małe dziecko

OPIS KURSU

Zrozumieć małe dziecko, to posiąść klucze do odkrycia tajemnic ludzkiej natury, a także do realizacji ludzkiego potencjału. Program kursu skierowany jest do wszystkich osób zajmujących się oraz pracujących z dziećmi do wieku szkolnego.

Osobowość małego dziecka zdeterminowana jest niedojrzałością mózgu. Przejawia się ona w zachowaniach, które można określić jako obsesyjne, urocze, impulsywne, niespokojne, rozkoszne, bezrefleksyjne, serdeczne, niestabilne, agresywne, oporne, kompulsywne i w zasadzie dowolne inne… poza przewidywalnymi. Wszystko to sprawia, że dzieci w wieku przedszkolnym są mocno narażone na bycie nierozumianymi. Aby je zrozumieć potrzebujemy poznać dynamikę rozwoju człowieka. Wówczas naturalne deficyty rozwojowe, które są istotą małego dziecka, właśnie z racji na jego wiek, stają się klarowne i zrozumiałe. Zaś my, dorośli, zaczynamy dostrzegać, że zamiast coś w dzieciach pospieszać, warto raczej stworzyć im  warunki naturalnie sprzyjające ich przemianie w dojrzałych, niezależnych ludzi. O tym, jakie to warunki i jak je stwarzać opowiadamy podczas kursu.

SZCZEGÓŁY WKRÓTCE