Neufeld Institute Poland Zrozumieć dzieci. Praktyczne zastosowanie nauki o rozwoju.
Zrozumieć dzieci. Praktyczne zastosowanie nauki o rozwoju.

Kurs – Zjawisko nękania

OPIS KURSU

Większość dominujących podejść do zjawiska nękania zakłada, że ​​jest  ono albo wyuczonym zachowaniem, albo wynikiem niepowodzenia w nabywaniu kompetencji społecznych. Dr Gordon Neufeld wnikliwie analizuje syndrom nękania, pokazując, że jego instynktowne korzenie leżą w dynamice więzi i podatności na zranienie. Większość interwencji podejmowanych w relacji z dziećmi nękającymi jest nieskuteczna, ponieważ nie wynika ze zrozumienia tego, co sprawia, że dziecko tak się zachowuje. Objawy jego zachowania mają charakter społeczny, jego zachowanie sprawia wrażenie siły i niezależności, ale jego osobowość jest niedojrzała i zależna, a trudności, których doświadcza są natury emocjonalnej. Co ważne, pomimo, że areną nękania są najczęściej relacje między dziećmi, to geneza tego zjawiska tkwi w relacjach z dorosłymi.

Kluczem do skutecznej pomocy dziecku, które nęka innych, jest właściwa hierarchia więzi i zdolność odczuwania własnej zależności, troski i odpowiedzialności. Podczas kursu uczestnicy poznają strategie oparte na zrozumieniu, które mogą być stosowane w szerokim zakresie pracy z dzieckiem nękającym innych.

SZCZEGÓŁY WKRÓTCE