Neufeld Institute Poland Zrozumieć dzieci. Praktyczne zastosowanie nauki o rozwoju.
Zrozumieć dzieci. Praktyczne zastosowanie nauki o rozwoju.

Kurs – Przeciwwola – od podążania do prawdziwej niezależności

OPIS KURSU

Przeciwwola to instynktowna reakcja dziecka, opierającego się poczuciu przymusu i kontroli. Opór taki może przybierać różne formy np. sprzeciwu, nieprzestrzegania zasad, braku szacunku, wojowniczości, a nawet formę antyspołecznych postaw i działań. Może też wyrażać się oporem w nauce. Przeciwwola jest zjawiskiem naturalnym, ale jednocześnie niewątpliwie najbardziej niezrozumiałą i błędnie interpretowaną dynamiką w relacjach dorosły-dziecko. Prostota tej dynamiki wyraźnie kontrastuje z wyzwaniem, jakie ze sobą niesie dla rodziców, nauczycieli i każdego, kto ma do czynienia z dziećmi.

Podczas kursu omówimy trójstronne podejście do bezpiecznego rozbrojenia przeciwwoli i radzenia sobie z dzieckiem lub nastolatkiem, które stawiają opór. A wszystko to w kierunku, który jest zarówno przyjazny więzi z dzieckiem, jak i naturalnie wspiera jego rozwój emocjonalny i społeczny.

SZCZEGÓŁY WKRÓTCE