Neufeld Institute Poland Zrozumieć dzieci. Praktyczne zastosowanie nauki o rozwoju.
Zrozumieć dzieci. Praktyczne zastosowanie nauki o rozwoju.

“Odrodzenie więzi – jak wspierać dzieci w czasie rozwodu, adopcji, choroby rodzica, żałoby”

OPIS KURSU (kurs on-line, autorstwa dr Gordona Neufelda)

Bezpieczna więź to podstawa funkcjonowania, rozwoju i dobrostanu dziecka. Czasem jednak zdarza się, że więź ta drży w posadach – czy to ze względu na rozwód rodziców, wejście w kolejny związek, opiekę zastępczą, adopcję, utratę czy śmierć opiekuna.

Wspieranie dzieci w takiej sytuacji, żeby mogły po raz kolejny (a czasami po raz pierwszy) bezpiecznie zakorzenić się w relacji i budować kolejną więź z opiekunami to jedno z największych wyzwań wychowawczych. Tak, jak w przypadku roślin, kluczem do zdrowego rozwoju jest głębokie zakorzenienie w więzi, czyli zbudowanie relacji na tyle głębokiej, by zaspokajała najważniejsze potrzeby dziecka. Jednak w przypadku ludzi proces ten jest dużo bardziej skomplikowany.

Efekt zerwania więzi, nawet jeśli jest on wynikiem działań w najlepszym interesie dziecka, może być głęboki i długotrwały. W relacji z dzieckiem, które nie miało szansy odbudować lub zbudować nowej więzi z opiekunami, często nic nie funkcjonuje tak, jak należy. Dlatego wiedza i materiały zawarte w tym kursie mają na celu dostarczyć skutecznych strategii do zmierzenia się z wyzwaniami jakie niesie proces ponownego budowania więzi, a także wesprzeć zdrowy rozwój psychiczny dziecka w tej trudnej sytuacji.

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs jest przeznaczony dla rodziców w separacji lub po rozwodzie, rodziców adopcyjnych, pracowników ośrodków adopcyjnych, rodziców zastępczych, nauczycieli, rodziców w rodzinach patchworkowych, pracowników socjalnych, psychologów, pediatrów.

Dr Gordon Neufeld od ponad 45 lat pomaga ludziom w wielu zakątkach świata zarówno zrozumieć dzieci, które doświadczyły silnej separacji, jak i zapewniać im wsparcie i dobrą opiekę. Celem tego kursu jest dostarczenie swego rodzaju mapy orientacyjnej dla wszystkich, w życiu których obecne są te dzieci.

Z kursu dowiesz się:

 • w jaki sposób oszacować wpływ separacji na dziecko i jakie są efektywne strategie uzdrawiania serca dziecka po rozłące
 • dlaczego dzieci te mają często większą skłonność do agresji i “bycia w kontrze” oraz zyskasz narzędzia do radzenia sobie ze źródłami takich zachowań
 • jakim językiem rozmawiać z dziećmi, aby móc je w pełni zrozumieć i tym samym zapewnić dobrą opiekę i wsparcie (w roli rodzica zastępczego, nowego partnera/partnerki ojca/matki dziecka, nauczyciela, specjalisty, dalszej rodziny)
 • dlaczego dzieci, które doświadczyły zbyt trudnej do zniesienia separacji mają trudności w ponownym tworzeniu więzi z dorosłymi, pod których opieką się znajdują; podamy strategie na poradzenie sobie z tym zjawiskiem
 • dlaczego tradycyjne metody dyscyplinowania często zawodzą (a nawet szkodzą) i jakie są efektywne alternatywy
 • jak wygląda współczesny, funkcjonalny model więzi, który nie tylko pozwala radzić sobie z wyzwaniami w opiece nad dziećmi, ale również pokazuje nam ścieżkę wyjścia poza codzienne trudności i zadbania o rozwój potencjału dziecka

SZCZEGÓŁOWY OPIS OŚMIU SESJI

Sesja 1 – Budowanie więzi

Prezentujemy w niej sześciostopniowy model więzi dr Neufelda oraz warunki konieczne do pełnego rozwoju zdolności do budowania relacji. Omówimy pojęcie depersonalizacji więzi, a także spis problemów związanych z więzią.


Sesja 2 – Dlaczego dzieci potrzebują więzi?

Wprowadzimy i pogłębimy rozumienie dwóch podstawowych funkcji więzi. Omówimy naturalne pragnienie dziecka, by być “dobrym/grzecznym” oraz odpowiemy na pytanie, dlaczego niektóre dzieci nie chcą przyjmować naszej opieki i wykazują zachowania opozycyjne.


Sesja 3 – Wspieranie więzi

Zaprezentujemy i omówimy sześć sposobów wspierania zdrowej więzi:

 1. rytuał przywoływania,
 2. pielęgnowanie,
 3. zapraszanie zależności,
 4. rytuał swatania,
 5. rytuał mostowania
 6. chronienie.

Sesja 4 – Efekt separacji

Wszyscy dorośli zajmujący się dziećmi, które doświadczyły lub doświadczają rozłąki zbyt trudnej do zniesienia, muszą mieć świadomość wpływu, jaki na dzieci ma mierzenie się z separacją. Więź dzieci z bliskimi dorosłymi, ale również z miejscem, przedmiotami, rytuałami ulega zachwianiu, co niesie ze sobą problemy charakterystyczne dla tzw. zespołu separacyjnego. Przedstawimy listę tych problemów oraz strategie pomocne w redukowaniu skutków separacji.

Sesja 5 – Przeszkody w tworzeniu ponownych więzi: obronna rola nieśmiałości

Dzieci, które doświadczyły rozłąki zbyt trudnej do zniesienia często doświadczają olbrzymich przeszkód w budowaniu więzi z zastępczymi rodzicami. Jedną z najważniejszych kwestii jest rozpoznanie istnienia konkurencyjnych więzi, których obecność mózg uznaje za konieczną do przetrwania. Konkurencyjne więzi mogą istnieć jedynie w wyobraźni dziecka i być bardzo silne nawet jeśli wcale nie zaspokajają potrzeb więzi dziecka i nie są dla niego dobre. W trakcie sesji przedstawimy trzy podstawowe zasady rozpoznania i neutralizowania tych konkurencyjnych więzi.

Sesja 6 – Przeszkody w tworzeniu ponownych więzi: obronne oddzielenie się

Drugą potężną przeszkodą w budowaniu powtórnych więzi jest odwrócenie instynktu więzi, spowodowane nadwrażliwością lub mierzeniem się z separacją zbyt trudną do zniesienia. Ta reakcja obronna ma różne oblicza i wywołuje ją wiele bodźców, a jej efekt jest druzgocący zarówno dla dziecka, jak dla opiekunów. To również ta reakcja obronna leży u podstaw wielu diagnoz stawianych dzieciom, które doświadczyły trudnej do zniesienia rozłąki, takich jak zaburzenia opozycyjno-buntownicze czy też zaburzenia koncentracji. Przedstawimy strategie na rozładowanie tej trudnej dynamiki.

Sesja 7 – Chronienie dzieci i pomoc w adaptacji

W tej sesji przedstawiamy strategie na redukowanie bólu rozłąki, którego często doświadczają dzieci, ze względu historię więzi, jak i ich obecne układy i schematy przywiązania. Dzieci te zmuszone są adaptować się do nowych sytuacji częściej, a jednocześnie ich umiejętności adaptacyjne są słabo rozwinięte. Uczestnicy kursu nauczą się rozpoznawać zachowania agresywne dzieci jako niezdolność do adaptacji do sytuacji i okoliczności życiowych. Przedstawimy sposoby radzenia sobie z tego rodzaju agresją, jak i sposoby wspierania procesu adaptacji.

Sesja 8 – Dyscyplina w relacji z dziećmi po zbyt trudnej do zniesienia rozłące 

Przedstawimy  skuteczne, bezpieczne dla więzi i adekwatne rozwojowo metody wspierania i dyscyplinowania dzieci po rozłące.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Kurs składa się z 8 powyższych modułów (łącznie 12 godzin). Każdy moduł obejmuje:

 • jeden wykład (on-line) prowadzony na żywo (1h)
 • jedno spotkanie wspierające dla grupy (on-line) na żywo (0,5h)

Każda grupa kursowa będzie mogła dzielić się spostrzeżeniami, doświadczeniami oraz zadawać dodatkowe pytania na dedykowanym kursowi forum na stronie The Neufeld Institute Poland (dostęp uczestnicy uzyskują po zapisaniu się na kurs). Do dyskusji na forum odnosić się będziemy również podczas sesji wspierających. Spotkania będą nagrywane i uczestnicy będą mieli do nich dostęp po każdej sesji.

Po ukończeniu kursu jest możliwość uzyskania certyfikatu!

Daty spotkań: poniedziałki – 17.10.2022r., 24.10.2022r., 31.10.2022r., 7.11.2022r., 14.11.2022r., 21.11.2022r., 28.11.2022r., 5.12.2022r.

Godziny: 17:30-19:00

Osoba prowadząca: Joanna Bylinka-Stoch

Moderator: Anna Strycharz-Banaś

Miejsce spotkań: platforma ZOOM

Cena: 600 zł od osoby

Zapisy i pytania:

ania.banas@neufeldinstitute.pl lub pod nr tel. 696 104 809