Neufeld Institute Poland Zrozumieć dzieci. Praktyczne zastosowanie nauki o rozwoju.
Zrozumieć dzieci. Praktyczne zastosowanie nauki o rozwoju.

Kurs – Moc rodzica

OPIS KURSU

Część I: Silna więź

Część II: Wspieranie procesu dojrzewania

Część III: Powszechne wyzwania dzieciństwa

Celem tego 3 – częściowego kursu jest przywrócenie właściwego miejsca naturalnej intuicji w rodzicielstwie. To dzięki podążaniu własną intuicyjną ścieżką, rodzice mogą stać się odpowiedzią na potrzeby swoich dzieci. Współcześnie dominuje przekonanie, że kluczem do rodzicielstwa jest to, aby zawsze wiedzieć, co robić. W efekcie wiary w takie założenie rodzice stają się coraz bardziej zależni od porad, metod wychowawczych i tak zwanych ekspertów. Jednak pomimo większej niż kiedykolwiek dostępności do tych porad, dla wielu rodzicielstwo jest coraz trudniejsze i bardziej skomplikowane. 

Według dr Neufelda problem polega na tym, że moc rodzicielska traci powoli swoją siłę. Rodzice nigdy wcześniej nie mieli na swoich barkach tylu obowiązków, jednocześnie pozostając bez wsparcia wioski i kontaktu ze swoją intuicją oraz instynktami.

A jednak rodzicielstwo właśnie powinno być czymś naturalnym i instynktownym. Jak większość głęboko zakorzenionych instynktów, wymaga po prostu odpowiedniego kontekstu, który by go zaktywizował. Badania naukowe potwierdzają nam, że tym kontekstem jest więź dziecka z rodzicami. W momencie, gdy dziecko jest we właściwej relacji z rodzicem chce za nim podążać. Z kolei rodzic jest tym wzmocniony i łatwiej jest my wykonywać swoje rodzicielskie zadania. Wszak kluczem do troskliwego i odpowiedzialnego rodzicielstwa nie jest to, co robimy, ale to, kim jesteśmy dla naszych dzieci. Rodzice potrzebują wglądu, a nie nabywania nowych umiejętności. Im lepiej rozumiemy dziecko i samych siebie, tym bardziej owocna staje się nasza relacja z dzieckiem.

SZCZEGÓŁY WKRÓTCE