Neufeld Institute Poland Zrozumieć dzieci. Praktyczne zastosowanie nauki o rozwoju.
Zrozumieć dzieci. Praktyczne zastosowanie nauki o rozwoju.

Kurs – “Jak pomóc dziecku radzić sobie ze frustracją.”

OPIS KURSU (kurs on-line, autorstwa dr Gordona Neufelda)

KURS DLA RODZICÓW, WYCHOWAWCÓW PRZEDSZKOLNYCH I NAUCZYCIELI

W tym trudnym czasie dzieci doświadczają całego wachlarza emocji. Emocje te szukają ujścia i znajdują je czasem w postaci trudnych lub agresywnych zachowań. Złość i agresja dziecka często stanowi dla nas wyzwanie, a nawet jest zapalnikiem dla naszej własnej złości. Nic dziwnego – łatwiej bowiem wspierać w emocjach dziecko, które lgnie do nas i szuka bliskości, niż to które bije, gryzie lub niszczy. Tymczasem dzieci, które nie są w stanie zapanować nad złością bardzo potrzebują naszej pomocy i wsparcia. 

TEN KURS JEST DLA CIEBIE, JEŚLI:

 • Czujesz się przytłoczonym atakami złości dziecka.
 • Chcesz zrozumieć, dlaczego dziecko tak łatwo wpada w złość, krzyczy, bije, niszczy.
 • Chcesz wiedzieć, jak reagować w momentach wybuchu złości lub napadu agresji.
 • Zależy ci, by pomóc dziecku radzić sobie z trudnymi emocjami.
 • Martwisz się, że dziecko atakuje innych i może zrobić komuś krzywdę.
 • Chcesz pomóc dziecku zapanować nad agresywnym zachowaniem.
 • Nie wiesz, jak radzić sobie z walką między rodzeństwem.

UWAGA: dla specjalistów możliwe jest uzyskanie certyfikatu ukończenia kursu!

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW

Złość to jedno z naturalnych dla człowieka uczuć, co nie zmienia faktu, że związane z nią napady frustracji i agresywne zachowania znajdują się w czołówce problemów społecznych nękających świat. Dojmująca większość rodziców, opiekunów oraz nauczycieli spotyka się na co dzień z napadami złości, furii, obrażaniem, agresywnymi gestami, wrogością, rasizmem, drwinami, poniżaniem, zastraszaniem, bójkami, zawstydzaniem, dręczeniem, wyzwiskami, pozornym czerpaniem przez dziecko przyjemności z przemocy. Do tej listy zalicza się również autoagresja, czyli agresywne zachowania dziecka skierowane na siebie samego – deprecjonowanie siebie i swojej wartości, samookaleczanie się, a także pragnienie śmierci i próby samobójcze. Niestety w ostatnich dwóch latach próby samobójcze stały się alarmującym problemem, z którym my dorośli musimy się zmierzyć, by być w stanie pomóc dzieciom.   

Kluczem do zrozumienia złości i tego, co odbieramy jako agresję, jest przebicie się przez wierzchnią warstwę zachowania dziecka, dotarcie do jego emocji a także rozpoznanie tego, czego brakuje mu, by mogło harmonijnie funkcjonować. Dopiero po uważnym i życzliwym przyjrzeniu się zachowaniu dziecka, a następnie rozpoznaniu źródeł jego silnych emocji możemy skutecznie mu pomóc. To zaś długofalowo pozwoli nam wspierać jego rozwój emocjonalny oraz dbać o jego dobrostan.

Szkolenie prowadzone jest w nurcie relacyjnej psychologii rozwojowej dr Gordona Neufelda. Wnikliwe podejście dr Neufelda łączy współczesną wiedzę z zakresu rozwoju dziecka i nauki o mózgu z praktyką terapeutyczną, dzięki czemu uczestnik szkolenia zdobywa zarówno wiedzę, jak i zestaw praktycznych narzędzi wspierania dzieci w radzeniu sobie ze złością, frustracją i agresją.

SESJA 1: Frustracja, przywiązanie i agresja

 • czym jest agresja i jak ją rozumieć
 • wiele twarzy złości i agresji, w tym samobójstwo, czyli autoagresja
 • rozpoznawanie nieprzemocowych form wyrażania złości
 • rola frustracji w doświadczaniu i wyrażaniu złości i agresji
 • rola więzi w doświadczaniu i wyrażaniu złości i agresji
 • rola zorientowania na rówieśników w doświadczaniu i wyrażaniu złości i agresji

SESJA 2: Znaczenie procesu adaptacji w życiu dziecka oraz rola w nim frustracji i zdolności do odczuwania trudnych emocji.

 • agresja jako utknięcie w procesie adaptacji
 • impulsywność, integracja i problemy z agresją
 • efekt przemieszczenia w agresji
 • niedojrzałość emocjonalna i trudności z odczuwaniem trudnych emocji
 • rola kory przedczołowej w doświadczaniu i wyrażaniu złości i agresji
 • dlaczego atakowanie innych jest naturalnym odruchem u małych dzieci i przedszkolaków 
 • dlaczego niektóre dzieci nie wyrastają z atakowania innych

SESJA 3: Pomaganie dzieciom w radzeniu sobie z frustracją oraz ograniczanie dziecięcej agresji.

 • dlaczego konwencjonalne podejście nie jest pomocne w zmniejszaniu agresji
 • dlaczego stosowanie kar nie jest wskazane w leczeniu agresji
 • jak odróżnić zachowanie agresywne od problemów z agresją
 • rozróżnienie między radzeniem sobie z incydentami, a rozwiązywaniem problemu agresji
 • zalecenia dotyczące radzenia sobie z incydentami
 • dlaczego agresywne zachowanie wymaga “zbudowania mostu”
 • jak ułatwić bezpieczną erupcję nagromadzonej frustracji
 • jak zmniejszyć frustrację związaną z przywiązaniem

SESJA 4: Rozwiązywanie problemów z agresją

 • jak przenieść uwagę z agresji na frustrację
 • jak pielęgnować relację dziecka z jego własną frustracją
 • jak wydobyć frustrację z kamuflażu zachowań i emocji, za którymi się chowa
 • jak pomóc dzieciom w kształtowaniu pokojowych intencji
 • jak zająć się impulsywnością dziecka
 • jak wspierać proces adaptacyjny u dziecka i pomagać mu konfrontować się z tym, na co nie ma wpływu
 • jak złagodzić obronność przeciwko odczuwaniu
 • jak pomóc dzieciom wyrosnąć z problemu agresji

Korzyści dla uczestników:

 • Nabycie umiejętności wspierania emocjonalnego swojego dziecka, nawet wtedy, kiedy przechodzi ono wyjątkowo trudny czas
 • Odkrycie psychologicznych korzeni problemów ze złością i agresją
 • Nabycie umiejętności rozpoznawania agresji w jej wielu formach
 • Poznanie funkcjonalnego modelu agresji, umożliwiającego dokonywanie jej oceny oraz stosowanie odpowiednich interwencji
 • Dostrzeżenie różnic międzypłciowych oraz kulturowych w stosowaniu różnych form agresji 
 • Nauczenie się efektywnego “odczytywania” agresji
 • Poznanie roli układu limbicznego i kory przedczołowej w agresji
 • Poznanie różnicy pomiędzy radzeniem sobie z incydentami agresji, a rozwiązywaniem problemów z agresją
 • Poznanie trzech podstawowych kroków w radzeniu sobie z problemem agresji
 • Nabycie umiejętności kojarzenia trudności z adaptacją z postępującymi problemami z agresją
 • Zrozumienie, dlaczego wzrasta poziom agresji wśród dzieci i dlaczego agresja jest częścią tak wielu zaburzeń i syndromów
 • Poznanie sześciu kluczowych punktów składających się na interwencję w przypadku problemów ze złością i agresją
 • Dostrzeżenie, dlaczego konwencjonalne metody reagowania na agresję dziecka nie są tak naprawdę skuteczne
 • Wyposażenie uczestników w narzędzia pozwalające im radzić sobie z atakami skierowanymi na nich
 • Wyposażenie uczestników w strategie, które pomogą niedojrzałym jeszcze emocjonalnie dzieciom wyrosnąć z problemu agresji

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Kurs przeznaczony jest dla rodziców, nauczycieli, opiekunów, psychologów i wszystkich, którzy w jakiejkolwiek formie opiekują się dziećmi. Składa się z on 4 powyższych modułów (łącznie 8 godzin). Każdy moduł obejmuje:

 • jeden wykład (1h)
 • jedno spotkanie wspierające dla grupy (on-line) na żywo (1h)
 • materiały PDF z każdej sesji
 • dostęp do nagranych spotkań
 • odpowiedzi udzielane przez prowadzącą na zadane na forum pytania

Każda grupa kursowa będzie mogła dzielić się spostrzeżeniami, doświadczeniami oraz zadawać dodatkowe pytania na dedykowanym kursowi forum na stronie Neufeld Institute Poland (dostęp uczestnicy uzyskują po zapisaniu się na kurs). Do dyskusji na forum odnosić się będziemy również podczas sesji wspierających.

Daty i godziny spotkań: nowe terminy wkrótce

Osoba prowadząca: Joanna Bylinka-Stoch

Moderator: Anna Warda

Miejsce spotkań: platforma ZOOM

Cena: 450 zł od osoby

Zapisy i pytania: przemek.sikora@neufeldinstitute.pl lub pod nr tel. 603 317 413