Neufeld Institute Poland Zrozumieć dzieci. Praktyczne zastosowanie nauki o rozwoju.
Zrozumieć dzieci. Praktyczne zastosowanie nauki o rozwoju.

Kurs – “Dziecko w emocjach”


OPIS KURSU (kurs on-line, autorstwa dr Gordona Neufelda)

Wiele mówi się o emocjach, ale niewiele o tym, jak powinien przebiegać zdrowy rozwój emocjonalny. Po co w ogóle uczyć dzieci nazywania emocji? Czy dzieci mogą przeżywać emocje, ale ich nie wyrażać? Czy z wiekiem nauczą się wyrażać emocje w bezpieczny i cywilizowany sposób? Czy można nie odczuwać emocji? I co się dzieje z dzieckiem, które przestaje czuć? 

W zalewie porad dotyczących radzenia sobie z emocjami, niewiele jest kursów, które w przystępny sposób przekazują usystematyzowaną wiedzę o zdrowiu emocjonalnym i dojrzewaniu. Tymczasem najnowsza wiedza psychologiczna podkreśla kluczową rolę emocji i uczuć w rozwoju mózgu, w problemach z zachowaniem, w problemach z koncentracją uwagi, a także w zabawie, uczeniu się i ogólnym stanie zdrowia.

Kurs destyluje obecną wiedzę naukową o emocjach do trzech podstawowych praw i omawia je pod kątem rodzicielstwa, nauczania i terapii dzieci. Opisuje również Pięć kroków do zdrowia emocjonalnego i dojrzałości, których znajomość znacząco ułatwia wsparcie dzieci oraz dotarcie do źródeł takich problemów, jak niepokój, agresja, nadpobudliwość, impulsywność czy brak empatii.

Uwzględniając potrzeby rodziców, nauczycieli i specjalistów pracujących z dziećmi, kurs ten opisuje teoretyczne elementy rozwoju emocjonalnego dziecka, omawia typowe wyzwania rozwojowe i sposoby wsparcia dzieci w rozwoju emocjonalnym oraz oferuje praktyczne narzędzia oparte na współczesnej wiedzy o rozwoju dziecka.

Ten kurs jest dla Ciebie, jeśli:

 • chcesz pomóc dziecku radzić sobie z wybuchami emocji;
 • chcesz nauczyć się rozpoznawać emocjonalne podłoże “złego” zachowania u dzieci; 
 • chcesz wspierać dziecko w zdrowym i bezpiecznym wyrażaniu emocji;
 • chcesz zrozumieć ważną rolę emocji w zdrowym rozwoju;
 • chcesz poznać etapy rozwoju emocjonalnego i lepiej wspierać dziecko w jego drodze do dojrzałości emocjonalnej.

W czasie kursu dowiesz się:

 • Jaka jest rola mózgu w rozwoju emocjonalnym dziecka;
 • O sześciu sygnałach, które pomogą ci rozpoznać dziecko nieradzące sobie z emocjami;
 • Dlaczego wyrażanie emocji jest konieczne i co się dzieje, jeśli będzie blokowane;
 • W jaki sposób problemy emocjonalne mogą prowadzić do agresji i przemocy;
 • Czy dziecko może panować nad emocjami i impulsami;
 • Czym są emocjonalne mechanizmy obronne i do czego służy;
 • Co się dzieje z dzieckiem, kiedy jego uczucia zostaną zbyt mocno zranione;
 • Co to jest język serca i dlaczego dzieci potrzebują się go nauczyć; 
 • Jak na co dzień dbać o zdrowie emocjonalne i jak je przywracać.

Nowe odkrycia dotyczące natury emocji pokazują kluczową rolę uczuć m.in. w zabawie, rozwoju mózgu, przy problemach z zachowaniem, z uwagą czy dla zdrowia psychicznego. W trakcie kursu sprowadzamy obecną wiedzę naukową dotyczącą emocji do trzech podstawowych praw i omawiamy konsekwencje każdego z nich z perspektywy rodzicielstwa, nauczania i terapii dzieci. Klarujemy również pięć podstawowych kroków prowadzących do zdrowia emocjonalnego i prawidłowego rozwoju, aby umożliwić dorosłym wspieranie dzieci oraz dotarcie do źródeł takich problemów, jak na przykład niepokój, agresja, pobudzenie, impulsywność czy brak empatii.

 

Kurs składa się z sześciu modułów (łącznie 9h):

1. Wyrażanie emocji

Pierwsze z trzech praw, którymi rządzą się emocje to: Emocje szukają wyrazu. Każda emocja ma cel, który nie może być zrealizowany jeśli wyrażanie tej emocji jest zabronione lub zniekształcone. Dwa główne zadania emocji to pozwolić nam stworzyć więzi z innymi i wesprzeć nasz rozwój.  Wyrażanie emocji jest spontaniczne, jednak czasem napotykamy w tym przeszkody, z których najpoważniejsza to sytuacja, kiedy wyrażanie emocji ma negatywny wpływ na więzi. 

2. Kiedy ekspresja jest zablokowana

W tej części kursu omawiamy negatywne konsekwencje zablokowanej ekspresji emocjonalnej: (i) co się dzieje, kiedy emocje nie mogą spełnić swojego celu, (ii) zniekształcone wyrażanie emocji, (iii) depresja jako przyblokowanie odczuwania oraz wyrażania emocji, (iv) co robić, gdy zawodzi system dostosowywania się do różnych okoliczności w życiu, i (v) niepokojące wybuchy emocji. Pierwsze wyzwanie, którym się zajmiemy to jak umożliwić dziecku wyrażanie emocji bez konsekwencji dla więzi. 

3. Uczucia i zranienia

Drugie prawo emocji to to, że emocje poszukują świadomości. Odczuwanie czegoś to świadomy element przeżycia emocjonalnego. W tej części omawiamy dlaczego ważne jest odczuwanie. Główne przeszkody w odczuwaniu emocji to: brak możliwości wyrażania emocji, brak języka serca, obrona emocjonalna wynikająca ze zranionych uczuć. Niestety, wiele dzieci traci zdolność odczuwania emocji, z ogromnymi konsekwencjami dla ich funkcjonowania i rozwoju. Naszym zadaniem jest wsparcie tych dzieci i pomoc im w odzyskaniu uczuć. 

4. Równowaga i samokontrola

Trzecie prawo, którym rządzą się emocje jest takie, że emocje poszukują równowagi. Efektem tego jest stabilność i samokontrola. Mieszane uczucia możliwe są tylko wtedy, jeśli najpierw emocje są odczuwane i wyrażone. W tej części kursu odkrywamy rolę kory przedczołowej oraz przeszkody w spontanicznym procesie osiągania równowagi emocjonalnej. Omawiamy także miksowanie różnych uczuć jako proces konieczny w rozwoju odwagi, cierpliwości, refleksji i samokontroli. Wyzwaniem dla dorosłych jest wspieranie dziecka w odnajdowaniu uczuć mieszanych. 

5. Pięć kroków do zdrowia emocjonalnego i dojrzałości

W tej części kursu omawiamy pięć stopni rozwoju emocjonalnego i wyzwania dla dziecka i dorosłego na każdym ze stopni. Podstawową pułapką, w jaką wpadają dorośli jest koncentrowanie się na efektach rozwoju, a nie na procesie. W przypadku rozwoju emocjonalnego nagradzanie dziecka lub zbytnia koncentracja na efektach końcowych przynosi skutek odwrotny do zamierzonego i powoduje głębsze problemy emocjonalne. Wyzwaniem dla dorosłych towarzyszących dzieciom jest powrót do początku i odnalezienie źródła problemów. 

6. Postrzeganie problemów z zachowaniem jako trudności emocjonalnych.

Rozumienie emocji zostało przyćmione zwróceniem naszej uwagi na uczenie, dyscyplinę czy nawet jednostki chorobowe. Emocje także przyćmiewane są kiedy w centrum uwagi stawiamy zachowanie, rozum i samoregulację. Drogę do zrozumienie i poradzenia sobie z trudnościami emocjonalnymi możemy znaleźć dopiero, gdy zaczniemy rozumieć problemy z perspektywy emocji. Aby zilustrować takie podejście, w tej części kursu omawiamy różnorodne problemy, między innymi problemy z uwagą, niepokojem, agresją i nękaniem. 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Kurs składa się z  6 powyższych modułów (łącznie 12 godzin). Każdy moduł obejmuje:

 • jeden wykład (1h)
 • jedno spotkanie wspierające dla grupy (on-line) na żywo (1h)
 • materiały PDF z każdej sesji
 • dostęp do nagranych spotkań
 • odpowiedzi udzielane przez prowadzącą na zadane na forum pytania

Każda grupa kursowa będzie mogła dzielić się spostrzeżeniami, doświadczeniami oraz zadawać dodatkowe pytania na dedykowanym kursowi forum na stronie Neufeld Institute Poland (dostęp uczestnicy uzyskują po zapisaniu się na kurs). Do dyskusji na forum odnosić się będziemy również podczas sesji wspierających. Spotkania będą nagrywane i uczestnicy będą mieli do nich dostęp po każdej sesji. 

Po ukończeniu kursu jest możliwość uzyskania certyfikatu!

Daty i godziny spotkań: nowe terminy wkrótce

Moderator: Przemek Sikora

Miejsce spotkań: platforma ZOOM

Cena: 550 zł od osoby

Zapisy i pytania:

przemek.sikora@neufeldinstitute.pl lub pod nr tel. 603 317 413

 

UWAGA – obecnie kurs dostępny jest w ramach indywidualnej ścieżki edukacyjnej. Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie on-line lub off-line zapraszamy do kontaktu pod wyżej podanym adresem mailowym.